Polní příručka pro řešení problémů

Každý den řešíme v práci různé problémy. Jak to dělat co nejefektivněji? Inspirujte se polní příručkou americké armády.

1. Identifikujte problém. Ujistěte se, že jste odhalili skutečný problém, ne jen jeho projevy. Zapište si jej jako otázku (Jak školíme své lidi v poskytování služeb zákazníkům?) nebo jako infinitiv (Určit nejlepší metodu školení zaměstnanců v poskytování služeb zákazníkům).

2. Shromážděte informace. Rozdělte je do dvou skupin – na fakta a předpoklady. Fakty se rozumí ověřitelné skutečnosti. I ostatní předpoklady však mohou pomoci najít řešení.

3. Vytvořte kritéria. Podle polní příručky americké armády se tím rozumí norma, pravidlo nebo test, jejichž prostřednictvím lze o něčem soudit. Smyslem této činnosti je analyzovat a porovnat možná řešení. Dva nejčastější typy kritérii jsou sceening a hodnocení.

4. Vyberte možná řešení. Při týmové práci nejlépe funguje brainstorming. Využijte energii vytvořenou více lidmi k rozvoji myšlenek směrem k potenciálním řešením.

5. Analyzujte a porovnejte možná řešení. Aplikujte kritéria screeningu a hodnocení na svá potenciální řešení. Postupně vyřazujte řešení, která neodpovídají některým vytýčeným kritériím.

6. Zaveďte řešení. Po určité době je pak třeba analyzovat efektivitu vybraného řešení v otázce odstraněné daného problému.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101