Politika k managementu patří

Řada lidí má tendenci nahlížet na politiku a politické dovednosti negativně. Jsou to však dovednosti, které tvoří důležitou součást úspěšného vůdcovství. Každé pracoviště má svou politiku a ignorovat její zákonitosti znamená pro vůdce omezovat sebe i celou firmu. Profesor managementu a psychologie z americké Florida State University Gerald Ferris, který napsal také knihu o politických dovednostech v práci, radí, jak k politice na pracovišti správně přistupovat.

Politické dovednosti umožňují podle Ferrise přizpůsobovat chování kontextu situací a účasti dalších lidí. Manažeři a další vůdcové musejí totiž vnímat podmínky v různých prostředích, různé osobnosti i situace. A právě politické dovednosti jim v tom pomáhají správně jednat. Dobrý politik ukazuje smysl věcí a odpovídá na důležité otázky. Obecně negativní smýšlení o politickém chování mohou vůdcové snížit, když půjdou příkladem očekávaného chování. Měli by se vyhýbat dvojznačnosti a jít naopak přímo a jasně ke konkrétním věcem.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership