Pohádková babička ve vedení firmy

Jste dobrým vypravěčem? Věřte nebo ne, i taková vlastnost vám může pomoci v oblasti personalistiky nebo managementu. Tvrzení je založené na faktu, že život jedince je v podstatě příběh, stejně jako život firmy či podniku. Tyto příběhy se navíc prolínají a jen dobrý vypravěč dokáže vystihnout jejich podstatu.

Vedoucí pracovníci a personalisté musí takovými vypravěči být. Jsou potom schopni příběhům naslouchat a správně je interpretovat. Vypravěčské umění přitom zdokonaluje tři hlavní kompetence pro vedoucí pracovníky: diagnostiku, komunikativnost a adaptaci.

Když se odvíjejí příběhy „ze života firmy“, manažer musí umět naslouchat a učit se důležitým věcem z procesu. To je diagnostika. Pokud se tentýž člověk naučí správně komunikovat, má téměř vyhráno. Zbývá už jen nabyté poznatky správně aplikovat v praxi a přizpůsobit, tedy adaptovat je na prostředí firmy. Splnili-li jste všechny fáze procesu, máte velkou naději, že vaše pohádka dobře skončí.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: Management First - články z oblasti managementu, marketingu, IT a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management First