Po šesti letech klesá pro střední management možnost na postup

Podle nejnovější studie zůstává management na svých postech déle v USA než v Británii.

Střední manažer – někdo kdo řídí něčí práci a referuje nadřízeným – zůstává na pozici průměrně 6,3 let (USA) a 4,7 let (UK). Pak obvykle přichází povýšení do vyššího managementu.

Američané očekávají delší periodu růstu na všech úrovních managementu. Přesto, dle průzkumu, je v obou zemích poměrně velká tolerance pro rychlou kariéru.

Vedoucí, kteří se účastní náborových aktivit, očekávají, že nastupující management zůstane u firmy alespoň 3,2 (USA) a 2,4 let (UK), střední management 4,1 (USA) a 3,5 roku (UK), vrcholový management pak 5,2 (USA) a 4,5 roku (UK). Načasování povýšení nebo změn je rozhodující, protože v obou zemích se po šesti letech na středních pozicích příležitost pro povýšení do vrcholového managementu rapidně snižuje.

Povyšování v rámci firmy je preferováno na obou stranách, přestože v USA jsou více otevřeni i externím zájemcům. Pouze 11 % manažerů v UK by zvážilo nového člověka, oproti 23 % v USA.

Agentura MRI, která se zabývá personální problematikou středního managementu, poukazuje na nedostatek kvalitních pracovních sil v mnoha odvětvích, včetně ekonomických, průmyslových a obchodních. Je jen málo sektorů, které nepoptávají kvalitní personál v této oblasti.

Zatímco někteří tito manažeři tlačí na povýšení, jiní jsou spokojeni - dokonce povýšení oddalují a odmítají, když cítí, že mají stále prostor růstu v rámci stávající pozice. Jisté procento lidí cítí, že jsou spokojeni tam, kde jsou a nepotřebují změnu. Jsou motivováni duševní a kvalitativní stránkou života a nemají potřebu šplhat po pomyslném kariérním žebříčku.

Na druhou stranu je rozhodování středního managementu ovlivněno věkem a dosaženou úrovní vzdělání. Touha „jít nahoru“, nebo si najít jiného zaměstnavatele, který je povýší, je běžným jevem. Většina lidí má cíl a touží po pokroku v kariéře.

-av-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal