Plánování cílů pro zaměstnance se dá dělat efektivně

Ilustrační snímek

Někdy se cíle stanovují tak, že se zaměstnancům řekne, ať si je stanoví sami. To je pro zaměstnance sice pohodlné a snadné, může jim však chybět dostatečný vhled do toho, jaké jsou cíle celé organizace. Je právě úkolem manažera, aby cíle zaměstnanců nastavil podle toho, co potřebuje firma. Zaměstnanci také mohou mít tendenci stavět na svých současných znalostech a schopnostech místo toho, aby se rozvíjeli a učili nové věci.

Pokud na stanovení cílů spolupracujete se svými podřízenými, má to ještě další výhodu. Zlepší se vaše vzájemné vztahy a díky spolupráci budou zaměstnanci více nadšení a angažovaní, tvrdí web management.about.com. Osobní cíle musí být pro zaměstnance výzvou a musí pro ně být alespoň trochu náročné. Zároveň také musí být propojeny s celkovými cíli organizace.

Cíle důkladně prodiskutujte

Od svých zaměstnanců byste měli vyžadovat účast a komentáře k tomu, jak bude vypadat seznam jejich úkolů a co všechno se na něm objeví. Cíle by měly být specifické a vy i zaměstnanec byste měli chápat stanovené úkoly a zodpovědnosti stejně. Zabráníte tak tomu, abyste dotyčnému posléze vyčítali nesplnění něčeho, co on jako svůj úkol vůbec nevnímal.

Nestanovujte příliš mnoho cílů

Cílů byste neměli stanovit přespříliš, protože pak zaměstnanci snadno ztratí ponětí o tom, co je to nejdůležitější a na co by se měli soustředit. Místo toho budou svou energii věnovat plnění úkolů, které bude nejsnazší dokončit. Nebudou brát ohled na to, co je skutečně důležité a co je spíše podružné. Jako takové základní pravidlo se dá říct, že 80 % výsledků vychází ze splnění 20 % úkolů, které jsou právě ty nejdůležitější.

Cíle sepište

Cíle i termíny jejich splnění sepište. Zápis by měl být krátký a stručný, maximálně dva odstavce. Vaše následné hodnocení se tak bude více soustředit na úkoly samotné místo toho, abyste sklouzli ke kritice osoby zaměstnance. Úkoly a jejich plnění samozřejmě revidujte pravidelně.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management