Péče o staré lidi bude velkým tématem HR příštích let

Zhruba jeden z osmi pracujících Britů má v péči starší nebo invalidní osobu a předpokládá se, že se tento trend bude zvyšovat s tím, jak populace stárne. Počet lidí nad 85 let zde naroste během příštích 20 let o dvě třetiny v porovnání s desetiprocentním růstem celkové populace.

Péče o staré občany má do roku 2020 nahradit péči o dítě ve smyslu hlavního tématu práce a života pracujících. Počet pečovatelů se do 30 let zvýší o polovinu na devět milionů. Demografické trendy naznačují, že do roku 2010 bude pečovat o starší osobu nebo invalidu každý pátý Brit a situaci bude čelit 60 % domácností.

Tato fakta volají i po pozornosti politiků. V současné době již mají Britové legální nárok na flexibilní pracovní dobu a letos vláda spustila širší debatu na téma, jak vylepšit dále jejich situaci.

Péče o dospělé může totiž být náročnější, co do zasazení do pracovního programu, než péče o děti, které jsou s časem nezávislejší, zatímco úroveň asistence a péče o starší lidi se s časem zvyšuje a je nepředvídatelná.

Jak se snaží pomoci firmy? Zdá se, že stále více se jich snaží problému postavit v zájmu diverzity a uvědomění si toho, že se zde dobrý management rovná vyšším retenčním číslům.

Nepravděpodobnější věk, kdy vyvstává v rodině potřeba pečovat o starší osoby je mezi 55 a 59 rokem věku pracujících.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management