Osobní zájem nebo stereotypy? Co hraje roli, když hodnotíme ostatní 1/2

Ilustrační snímek

Výzkum provedený obchodní školou INSEAD, který byl zaměřen na náš sklon k diskriminaci, ukázal, že ne vždy platí, že si vybíráme lidi, kteří jsou podobni nám samotným. Naše tendence řídit se něčím jiným než fakty, je navíc podepřena ještě stereotypními představami. Na jejich základě lidem přičítáme nějaké vlastnosti pouze podle určitého vnějšího znaku. Tím může být rasa, věk nebo také fyzická atraktivita.

Tyto naše přirozené tendence mohou být mimořádně problematické především tehdy, když při výběru kandidátů na nějakou pozici nevybíráme podle skutečných schopností, ale právě podle našich předsudků.

Stereotypní představy o přednostech a schopnostech

V rámci studie Discrimination in Selection Decisions: Integrating Stereotype Fit and Interdependence Theories (Diskriminace při výběru: Integrace stereotypního myšlení a teorií o vzájemné závislosti) se výzkumníci soustředili na stereotypní představy ohledně bělochů a Asiatů. Běloši podle nich excelují v činnostech, které vyžadují sílu osobnosti, zatímco Asiaté jsou výborní v řešení analytických a matematických problémů. V experimentech byly zapojeni bělošští muži, muži z Jižní Korei a také muži, kteří byli míšenci. Závěry byly publikovány na webu knowledge.insead.edu.

Lidé vybírají kandidáty v souladu se stereotypními představami

Účastníci experimentů byli požádáni, aby vybrali ze dvou přibližně stejně kvalifikovaných kandidátů toho pravého nejprve pro turnaj v debatování a poté pro turnaj v předpovídání cen akcií. Dva modeloví kandidáti měli typicky evropské a typicky asijské jméno. O názor byli požádáni i jihokorejští konzultanti v oblasti poradenství pro top manažery a byl využit i scénář, kdy nešlo o výběr do turnajů, ale o výběr kandidáta na volné místo ve firmě.

Ukázalo se, že klíčové bylo, zda dotyčný kandidát měl být spolupracovníkem nebo konkurentem toho, kdo vybírá. Většina totiž vybrala přesně podle převládajících stereotypů. Když si měli vybrat spolupracovníka, vybrali toho, kdo měl dle rasových předsudků větší předpoklady pro daný úkol. Když si měli vybrat svého protivníka, vybrali si přesně opačně.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Osobní zájem nebo stereotypy? Co hraje roli, když hodnotíme ostatní 1/2

Aktuální

Osobní zájem nebo stereotypy? Co hraje roli, když hodnotíme ostatní 2/2