Odhalte konflikty na pracovišti

Konflikty na pracovištích byly a budou. Na každém pracovišti nastane například čas od času situace, kdy se kolegové přestanou snášet a budou tak způsobovat problémy všem okolo. Úkolem manažera však tady není řešit vzniknuvší konflikty, nýbrž se jim snažit zabránit ještě dříve, než k jejich vzniku vůbec dojde. Manažer by měl být schopen rozpoznat nebezpečné tlaky na pracovišti a neschovávat před nimi hlavu do písku.

Některé konfliktní situace, jako je například sexuální harašení či diskriminace, bývají na první pohled zřejmé a manažer je proto může lehce odhalit. Odhalení jiných konfliktů je však složitější. Mohou být malé a nenápadné, jako například nedostatečná komunikace a něčí pocit znevýhodnění či špatné vnímání osobního ohodnocení. Na pracovišti je třeba manažerským zásahem řešit vše, co ruší a ohrožuje jeho plynulý chod. Toto je několik doporučení:
- Konfliktní situaci neignorujte.
- Shromážděte všechny informace.
- Vyhodnocení získaných informací věnujte dostatek času.
- Soustřeďte se na problém, nikoli daného pracovníka.
- Udržujte otevřenou komunikaci, naslouchejte.
- Jednejte rozhodně.
- Nesnažte se konflikt vyřešit hrozbami.
Zdroj: chartcourse.com - Stránky amerického konzultanta Gregory P. Smithe věnované vedení, retenci zaměstnanců, budování týmů a řízení zněm.
Zobrazit přehled článků ze zdroje chartcourse.com