Oboustranná důvěra - klíč k úspěchu podniku

Důvěra a důvěryhodnost jsou pro podnik důležité. Způsob, jakým manažeři nakládají se svými podřízenými, se projevuje v chování personálu vůči zákazníkům. Přízeň zákazníka má tedy základ v tom, jak vy důvěřujete svým pracovníkům a oni vám. Ovlivňuje tento faktor negativně hospodaření vašeho podniku? Důvěru spolehlivě likvidují následující chyby.

Neplnění závazků k zákazníkovi – tvrdíte-li, že je pro vás prioritou, a vaši zaměstnanci ani nepozdraví, když někdo přijde do obchodu, jsou bez zájmu a nevlídní, spolehlivě jeho náklonnost ztratíte. Ve vztahu k pracovníkům má obdobné následky neplnění slibů (např. ohledně platů) či zbytečné tajení informací. Nedovolit jim vlastní úsudek nebo jejich názory ignorovat vede ke stejným následkům, podobně jako sledování každé jejich činnosti.

Důvěru naopak podporují otevřená komunikace, sdílení informací mezi zaměstnanci i odděleními. Umožněte vašim lidem řešit problémy pomocí jejich vlastních nápadů. Nedávejte plané sliby, zainteresujte všechny členy týmu na práci – každý by měl mít určitý díl zodpovědnosti. Se změnami začněte u sebe, pak je šance na kladnou odezvu.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher