O héliu a pytlích s pískem

Manažerská práce je práce o lidech a s lidmi. Jde v ní o personální interakce, kontakty a individuální osobnosti. Individuální osobnosti by přitom pod vedením svých manažerů měly v zaměstnání tvořit spolupracující týmy a postupovat takříkajíc stejným směrem (vzhůru). Představme si jednoduchou analogii. Individuální osobnost ve firmě může obrazně představovat například balón naplněný héliem opatřený přivázanými pytli s pískem. Samotný balón reprezentuje produktivní a pozitivní vlastnosti zaměstnance (inteligence, znalosti, efektivita), pytle s pískem pak vlastnosti slabší a negativní (nedostatečné vzdělání, nižší etická úroveň, nízká produktivita). Nikdo není dokonalý, a tak má své pytle s pískem každý zaměstnanec.

Manažerovým úkolem je v tomto obrazném smyslu řídit tým tak, aby v něm převažovalo hélium nad pískem. Někteří zaměstnanci mají jen málo pytlů s pískem, jsou velice produktivní, stoupají vzhůru. Jiní naopak obtěžkáni pytli s pískem klesají stále níže. Manažer proto nejlépe udělá, podaří-li se mu spojit několik různě naplněných balónů dohromady – vytvořit stoupající tým. V případě přijímání nových členů týmu je pak samozřejmě třeba volit balóny s co nejmenším počtem zatěžujících pytlů.

Budeme-li na strukturu organizace nahlížet v duchu známého pravidla 80/20, zjistíme, že 20% nejproduktivnějších zaměstnanců (balónů s nejméně pytli písku) dělá ve firmě 80% veškeré práce a 80% méně produktivních dělá zbylých 20%. Nejproduktivnějších 20% tvoří stoupající balóny - zaměstnanci, kterým se management nemusí nijak speciálně věnovat, jsou vysoce motivovaní sami o sobě. Uprostřed je asi 60% těch, jejichž produktivita je průměrná a záleží na tom, jak je management dokáže vést. Nejméně produktivním, pískem obtěžkaným 20% je poté třeba věnovat největší pozornost. Každý manažer proto musí nejprve ve svém týmu identifikovat jednotlivé osobnosti a zvážit konkrétní přístup.
Zdroj: U-Man - australský server z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje U-Man