Nulová tolerance v projektovém řízení

Ilustrační snímek

Projektový manažer musí být nejen manažer, ale také lídr, který dokáže ovlivňovat celou kulturu práce na určitém projektu. Jednou z důležitých kvalit každého lídra je tolerance, musí však mít své hranice. Manažer projektu nemůže tolerovat nic, co způsobuje problémy, nejistotu či nedůstojné zacházení. A musí v tom jít příkladem ostatním. Server PM Hut zveřejnil následující desatero věcí, které byste neměli tolerovat při práci na projektech – u sebe ani u svých podřízených.

1. Nedostatečná komunikace

Všichni účastníci projektu musejí sdílet informace a navzájem si naslouchat.

2. Vyčerpání týmu

Projekty často vyžadují maximální nasazení všech členů týmu, nikoli však za cenu vyhoření.

3. Podceňování rizik

Musíte počítat s tím, že žádný projekt nepůjde tak hladce, jak si představujete.

4. Přehlížení nedostatečné výkonnosti

Jediný flákač dokáže demotivovat celý tým.

5. Pracovník neschopný plnit své úkoly

Pokud někdo nezvládá své úkoly a nezlepší se, ani když mu poskytnete pomoc, je čas se rozloučit.

6. Zbytečné porady

Porady by měly být krátké, mít jasný program a vést k jasným následným krokům.

7. Nejednotný tým

V týmu mohou (a měly by) existovat různé názory, měl by však být jednotný, pokud jde o společný cíl.

8. Nedostatečná kvalita

Výsledky projektu by měly dosahovat předem stanovení kvality.

9. Nedostatek respektu ze strany podřízených

Chování podřízených, které vykazuje nedostatek respektu, okamžitě řešte mezi čtyřma očima.

10. Špatná rozhodnutí

U každého zásadního rozhodnutí zvažujte a zjišťujte, jak ovlivní všechny zapojené.

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut