Nikdy není pozdě na time management

Nemůžete být dobrým manažerem, dokud se nenaučíte řídit svůj vlastní čas. Vedoucí pozice by měly být označeny varovným nápisem „Pozor na nesmyslné úkoly maskované jako zásadní pracovní povinnosti!“ Velký počet manažerů pracuje příliš mnoho hodin a chybí jim čas zakročit a najít si lepší cestu. Psychologové říkají, že někteří lidé chronicky zneužívají čas, protože mají podvědomou potřebu kontrolovat a schvalovat nebo mají strach z hodnocení. U ostatních lidí leží skrytý psychický motiv kazící *time management* (řízení času) v nejistotě, nedůvěře a jednání podle vlastního mínění.

Abyste získali kontrolu nad vlastním pracovním i osobním životem, musíte získat kontrolu nad svým diářem. Musíte odstranit nesmyslné vyrušování a zaměřit své úsilí tam, kde je důležité. Podrobte analýze svůj diář čtyři až osm týdnů zpět a zjistěte, jak jste trávili svůj čas. Zjistěte, jak chcete rozdělit svůj čas tím, že si odpovíte na následující otázky. Kdy a jak moc chci pracovat, čeho chci ve své práci dosáhnout, jaké aktivity jsou nezbytné pro můj úspěch a jaké aktivity mohu přehlédnout? Určete si časový rozvrh tak, že převedete své cíle do denního a týdenního časového rozvrhu. Navrhněte svůj časový plán tak, aby uzavřel mezery mezi nynějším a cílovým časovým rozvržením. Plňte a sledujte změny ve svém časovém rozvrhu tím, že do nich zapojíte i ostatní.
-ba-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com