Nevědomé předsudky mohou přijít draho

Ilustrační snímek

Předsudky zpožďují naše reakce při testech a výkony i u jednoduchých kvízů. Nejdůležitější je, že prostě poškozují naši schopnost přijímat správná rozhodnutí. Iniciativa společnosti McKinsey, která se zaměřuje na rozvoj leadershipu, pomáhá mladým lídrům pochopit, jak tyto podvědomé síly formují jejich myšlení. Také je učí, jak tyto síly překonat.

Předsudky jsou reálná hrozba

Když autorka článku na webu McKinsey.com dokončovala svou dizertační práci, partner z McKinsey se jí zeptal, kde vidí sama sebe za 10 let. Nevybrala si být v laboratoři, ale rozhodla se rozšířit si obzory a začala se věnovat poradenství lidem, kteří přijímají důležitá rozhodnutí. Chtěla skutečně ovlivnit to, jak lidé myslí a jednají. A přesně to dnes dělá.

Opět se ukazuje, že předsudky vedou k rozhodnutím, která nejsou optimální a která mají skutečně velmi daleko k racionálním volbám, která od nás očekávají ekonomové. Podvědomé předsudky mohou být měřeny (výzkumníci používají např. testování implicitních asociací). A také s nimi můžeme bojovat. Pokud uspějeme, budeme dosahovat lepších výsledků.

Je rozšířeno mnoho mýtů – máme ale dobrou zprávu

Myšlení a jeho nastavení, naše přesvědčení a chování někdy omezuje náš osobní rozvoj, naši schopnost učení i naše výkony. Vinu často nesou špatní novináři, kteří ohledně toho, jak pracuje mozek, často zpopularizují něco nepravdivého či nepřesného. Neurověda s mnoha takovými obecně přijímanými závěry nesouhlasí. Slyšeli jste třeba, že jste typ člověka, který využívá spíše levou nebo pravou hemisféru? Ne, ve skutečnosti jím nejste. A také neplatí, že byste využívali jen 10 % kapacity svého mozku.

Nejnovější výzkumy ukazují, že náš mozek je neustále schopen se učit, pokud si udržíme myšlení, které je pozitivní, soustředěné a zajímá se o nové věci. A to přece zvládneme, ať už nám život přinese cokoli, že?

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company