Nepropadněte syndromu skupinového myšlení

Ilustrační snímek

Pro každého šéfa je příjemné, když s ním jeho podřízení souhlasí. Pokud je to však dobrý šéf, mělo by mu to být zároveň i podezřelé. Měl by počítat s tím, že souhlas nemusí znamenat, že určité řešení je správné. Může tomu být zcela naopak.

Podřízení mohou raději souhlasit, než aby vyjadřovali svůj skutečný názor, který je menšinový nebo nepopulární. Tomu se říká syndrom skupinového myšlení (groupthink). Rozhodování skupin postižených tímto problémem bývá často špatné a může mít velmi závažné důsledky pro chod týmů, ale i celých organizací.

Syndrom skupinového myšlení se nejčastěji projevuje tím, že tým nedostatečně rozebírá jednotlivé úkoly a problémy. Chybí diskuse o různých alternativách řešení a k dispozici jsou pouze informace, které podporují jednu variantu. Ostatní informace jsou přehlíženy, což vede k nesprávnému vyhodnocování rizik a následnému špatnému výběru řešení. Chcete-li se tomuto problému ve svém týmu vyhnout, držte se následujících doporučení, která zveřejnil server Forbes.com.

Mluvte o skupinovém myšlení

Seznamte členy svého týmu s nebezpečím skupinového uvažování. Veďte je k tomu, aby si všímali projevů tohoto problému v praxi a zakročili, bude-li to potřeba.

Zaveďte otevřené diskuse

Budujte kulturu, v níž budou zaměstnanci zvyklí otevřeně analyzovat situace a nebudou se bát vyjádřit kritiku. Pracujte na lepším sdílení informací a zpětné vazby. Zároveň se učte přijímat kritiku a nepostihujte nikoho za vyjádření názoru.

Určete zastánce protinázoru

Chcete-li si být jisti, že posoudíte určitou důležitou záležitost ze všech stran, cíleně jmenujte jednu či více osob, které budou v diskusi zastávat opačný názor než vy. Můžete také rozdělit tým na dvě skupiny, z nichž každá bude hájit jednu variantu řešení.

Zapojte odborníky

V případě hodně důležitých rozhodnutí by měl vždy být do diskuse zapojen interní nebo externí odborník na danou problematiku, který vám pomůže poodhalit všechny alternativy. Nebojte se ani požádat o posouzení jiný tým.

Zdokumentujte konečná rozhodnutí

Vybrané řešení zaznamenejte spolu s tím, jaké další alternativy byly odmítnuty a proč. Stručně popište i výchozí situaci a problémy. Může se vám to hodit, až budete zpětně vyhodnocovat svůj postup.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com