Nepřehlížejte manažerský rozvoj

Existuje jakási mylná představa, že v těžkých časech je manažerský rozvoj tou první oblastí, na které je v podniku třeba ušetřit. Na první pohled to sice může vypadat logicky, podniky, které racionálně uvažují o své budoucnosti, to však nedělají. Typickým příkladem mohou být tři významné americké společnosti 3M, **Cisco System** a **First Data Corporation**, které ani v současné ekonomické krizi na své vůdce nezapomínají. Jejich rozvoj považují naopak za klíčový předpoklad úspěšného budoucího chodu. Nejedná se přitom o žádné tradiční pasivní kurzy v učebnách, ale o přirozené intenzivní procesy pomáhající vůdcům angažovat se, určovat a vykonávat jejich činnost v byznysu.

Společnost **Cisco System** vytvořila několik iniciativ rozvoje svých manažerů pod souhrnným názvem „G3“ (od anglického slova grow – pěstovat, rozvíjet): rozvíjejte svůj byznys, rozvíjejte svou organizaci, rozvíjejte sebe samé. 3M a **First Data Corporation** pak využívají podobných strategických iniciativ. Důležité je hlavně uvědomit si, že rozvoj podnikových vůdců vyžaduje podporu shora. Je třeba zahrnout jej do strategické agendy podniku a chápat jako součást komunikační strategie, cíleného chování a provádění změn. Pak se bude rodit nová generace vůdců s možností učit se, praktikovat, vytvářet a rozvíjet vlastní osobnosti i obchodní výsledky.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral