Několik rad pro manažery zelenáče

Zaměstnanci se často ocitají na manažerských postech bez dostatečného školení a dovedností. Článek proto popisuje několik tipů a technik, které jim mohou v začátcích pomoci. Nejprve se musí nový manažer rozhodnout, jaký styl vedení zvolí. Existuje celá řada stylů, všechny však mají něco společného – schopnost spojit lidi dohromady a plnit zadané úkoly. Toho lze dosáhnout pomocí zapojení zaměstnanců do procesu rozhodování, iniciování obousměrné komunikace, sdílení moci a flexibilního přístupu. Důležité je také vybudovat síť zaměstnanců, kolegů a bývalých manažerů.

Dalším krokem nového manažera je zajištění motivace zaměstnanců. Zaměstnance je proto třeba školit a rozvíjet. Při organizování týmových úkolů je třeba mít na paměti zájmy, priority a cíle zaměstnanců. Úkoly musejí být dosažitelné. Plánují se proto na základě diskuse se zaměstnanci a vytýčení budoucnosti. Komunikace se zaměstnanci musí probíhat jasně, bez stresů. Dobrý komunikátor vždy sdílí své myšlenky, pocity a hodnoty. Dokáže používat přiměřený jazyk, tón a sílu hlasu. Poskytuje relevantní informace a užívá neverbální signály k jejich potvrzení. Vyžaduje zpětnou vazbu a kontroluje porozumění.

Manažer by si měl také uvědomovat proces řešení problémů v rámci svého stylu vedení. Řešení problémů nelze založit na náhodě, ale naopak na konkrétní metodě. Nejprve je třeba identifikovat problém. Pak přichází na řadu hledání příčin a vymezení potenciálně možných řešení. Z těchto řešení se následně vybere jedna alternativa. Naplánuje se její použití, použije se a nakonec proběhne kontrola výsledků. Manažer si nejprve může připadat zavalen neproveditelnými projekty, nekonečným papírováním a neustálým přerušováním. Místo toho, aby přemýšlel, jak to všechno řídit by si ale měl udělat čas a zapřemýšlet nad tím, jak jej využít efektivněji. Základem je seznámení s technikami time managementu a delegování. Manažer musí být schopen delegovat povinnosti, autoritu a vybudovat klima odpovědnosti.

Úspěšní vůdci budují vysoce výkonné a výnosné organizace prostřednictvím tří klíčových prvků: znalostí, zkušeností a rozhledu. Rozvojem vlastních manažerských dovedností realizují výhody zvýšení produktivity, snížení stresu a získají sebedůvěru. Stejných výhod dosáhnou i zaměstnanci, budou-li školeni.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher