Nejnovější vědecké poznatky o soft skills

Jen odborné znalosti k úspěchu zpravidla nestačí. O úspěchu v práci i osobním životě do značné míry rozhodují tzv. soft skills neboli měkké dovednosti. Nejčastěji je to schopnost komunikovat, navazovat vztahy, zvládat stres, uvažovat kriticky, strategicky, ale i kreativně, organizovat či řešit konflikty. V poslední době je jim dokonce přikládána větší důležitost než odborným, tvrdým dovednostem.

Ilustrační snímek

V dnešním článku si podíváme na nejdůležitější poznatky o měkkých dovednostech, k nimž dospěli výzkumníci z Massachusettského technologického institutu (MIT).

Manažer musí umět definovat problémy

Zatímco kritické uvažování, spolupráce a řešení problémů je součástí téměř jakékoli práce, mezi manažery jsou nejúspěšnější ti, kteří dokáží identifikovat problémy, jimž se svými týmy čelí. Definice problému by měla zahrnovat pět prvků:

  • odkaz k něčemu, co je pro firmu zásadní, a spojení s jasným firemním cílem,
  • jasně vymezený rozdíl mezi současným stavem a daným cílem,
  • měřitelné cíle,
  • neutrální přístup k příčinám a řešením,
  • dosažitelný rozsah.

Mileniálové zaostávají v měkkých dovednostech

Zatímco technické a další odborné znalosti a dovednosti jim většinou nechybí, horší je to s komunikací a schopností řešit problémy. Investice vynaložené do školení měkkých dovedností u nejmladší generace zaměstnanců se podle propočtů MIT firmám vrátí až trojnásobně. Školení však musí být úzce spojeno se specifickými potřebami zaměstnavatele.

Měkké dovednosti mohou pomoci překonat socioekonomické rozdíly

Ekonomickým problémem dneška není nedostatek práce nebo lidí, ale schopnost najít správné lidi pro konkrétní práci. Řešením může být výuka kritického myšlení místo tradičního memorování. Bude to vyžadovat spolupráci mezi firmami, vládami a vzdělávacími institucemi.

-kk-

Zdroj: MIT Sloan School of Management - přední světová MBA škola, součást Massachusettského technologického institutu (MIT)
Zobrazit přehled článků ze zdroje MIT Sloan School of Management