Konference „Bez bolesti není růstu II“ přináší unikátní pohled na budoucnost - podcast s CEO FranklinCovey ČR, Tomášem Kopeckým

Jak se připravit na budoucnost a budovat silnější a odolnější organizace? To je hlavní myšlenka konference „Bez bolesti není růstu II“ s podtitulem „Víme, co nás čeká?“. Hlavními tématy jsou filozofické, ekonomické a byznysové pohledy na současné i budoucí výzvy ve společnosti s důrazem na praktické příspěvky ředitelů firem a HR manažerů

Konference se koná 18. dubna 2024 v Praze od 9.00 do 17.00 hodin a v rámci programu bude hovořit sedm řečníků, proběhnou dvě panelové diskuze a připraveny jsou dva inspirativní workshopy.

Poslechněte si podcast Michala Kankrlíka (HR News) s Tomášem Kopeckým, ředitelem společnosti FranklinCovey ČR a SR, která společně s Leadership Synergy Community konferenci pořádá.

Tomáš Kopecký, CEO FranklinCovey CR

Přehrát podcast

Jaký je cíl konference pro letošní rok?

Tato akce má zajímavé podtéma: "Co nás čeká za horizontem?." Chci na ni tímto srdečně pozvat všechny naše posluchače, protože si myslím, že bude skvělá. Zaměříme se na trendy a „mega“ trendy, které nás ovlivňují, jak se s nimi vyrovnávají firmy a jak se na ně dívají někteří řečníci.

Jsme konfrontováni s řadou velkých změn. Přecházíme na bezemisní energetiku, čelíme válce na Ukrajině, řešíme migrační krizi a neustále se potýkáme se změnami klimatu, trendem deglobalizace. Všechny tyto změny na naši společnost více, či méně působí a to chceme společně rozebrat.

Tyto trendy ovlivňují náš život z filozofického, ekonomického a praktického hlediska. Během konference se zaměříme na příspěvky ředitelů firem a HR manažerů, abychom lépe porozuměli tomu, jak se s podobnými výzvami vyrovnávají.

Kdo jsou hlavní řečníci konference?

Cílem této konference je poskytnout širší a globální pohled na aktuální krize a výzvy, kterým čelíme. Prvním řečníkem proto bude filozof Václav Němec, který se zaměří na to, jakým způsobem na krize nahlížíme. Způsob, kterým je vnímáme, může předvídat budoucí řešení.

Druhým řečníkem bude Tomáš Sedláček, který přinese filozoficko-ekonomický pohled na aktuální události a způsoby, jak s nimi zacházet.

Paní Helena Horská se bude zabývat konkrétním ekonomickým pohledem, jak připravit Česko na revizi svého směřování. Dále budeme mít možnost vyslechnout zkušenosti a úspěchy skvělých ředitelů firem, kteří se vyrovnávají se změnami a dosahují vynikajících výsledků.

Michal Kankrlík a Tomáš Kopecký

Zleva: Michal Kankrlík (HR News) a Tomáš Kopecký (FranklinCovey)

Pro koho je konference určena?

Účastníci konference jsou především ředitelé a manažeři firem. Na základě zkušeností z minulé konference je zřejmé, že klíčovou účast tvořili právě ředitelé HR a vrcholní manažeři. Celkově plánujeme účast 110 osob, což je maximální kapacita místa konání, kterým je Spojka Karlín.

V současné době se pořádá mnoho konferencí. Proč by si zájemci měli vybrat právě vaši konferenci? V čem je unikátní?

Děkuji za vaši otázku. Ačkoli nemám úplný přehled o všech akcích, dosud jsem neviděl žádnou konferenci, která by v sobě slučovala téma reakce na budoucí výzvy z tak širokého pohledu - od filozofického až po ryze praktické. Zároveň se zaměřuje na klíčovou cílovou skupinu, kterou jsou ředitelé středních firem. Tento koncept byl záměrem naší konference. Vidíme cílovou skupinu, ředitele firem, jako určitou elitu ve svých oblastech, která určuje směr a hodnoty. A právě těmto lidem chceme poskytnout různé perspektivy, aby mohli nadále vést své firmy správným směrem.

Můžete prozradit, jakým způsobem konference přispívá k inovacím a rozvoj ve firemním prostředí?

Snažíme se vybírat řečníky z firem, kteří nám umožní ukázat praktické příklady toho, jak pracují s firemní kulturou. Chtěli bychom se dozvědět, jak dlouhodobé budování firemní kultury přináší konkrétní výsledky a jaké kroky podnikají. Zároveň nám představí, jak se jejich firmy transformují z mnoha různých aspektů.

konference Bez bolesti není růstu 2024

Jaká je role firemního rozvoje v éře současných trendů a výzev?

Podle mého názoru je role zcela mimořádná. Všechny výzvy, které jsem na začátku zmínil a mohl bych zmínit i další, jako je demografický vývoj, zamrzlý trh práce a klesající výkon ekonomiky, jsou spojeny s lidmi a firmami. V tomto závodě o to, jak přilákat, udržet a rozvíjet nejlepší talenty, budou ty firmy, které uspějí, považovány za vítěze. Z tohoto hlediska je osobní rozvoj a vzdělávání klíčovým atributem dlouhodobé udržitelnosti a úspěchu firem.

Kde se mohou zájemci zaregistrovat?

Je to velmi jednoduché. Na webové adrese bezbolestinenirustu.cz najdete veškeré informace a já se na vás na konferenci velmi těším.