Něco na tom jménu je

Pro podporu motivace a firemního vlastenectví používají některé firmy alternativní termín pro slovo „zaměstnanec“. Někde jsou zaměstnanci partneři, jinde členové personálu či prostě lidé. Tato strategie má však smysl, pokud je propagována v širším rozsahu.

Například ve finanční skupině Providence nazývají své lidi kolegy již více než 15 let. V roce 2002 přišli s firemním krédem, které se sestává ze třech „c“ (customers – zákazníci, colleagues – kolegové a community – společnost). Zaměstnanci jsou maximálně podporováni a je s nimi zacházeno s respektem a důstojností. Jejich krédo je také součástí náborového procesu.

Ve firmě Root Learning nazývají zaměstnance rootizens (spojení názvu firmy a angl. termínu citizen - občan).

Hal Adler, prezident institutu Great Place to Work, tvrdí, že to, co mají takové firmy společného je, že podporují používání alternativních termínů stabilní kulturní strategií. A samozřejmě vyžadují používání těchto termínů i od externistů.

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine