Nebojte se těžkých témat, chcete-li si udržet zaměstnance

Ilustrační snímek

Když se zaměstnanec začne vytrácet z kanceláře, aby navštěvoval pohovory a zkoumal nabídky volných míst, je přirozené, že jeho pracovní výkon začne upadat. Vy sami mu potom nemůžete důvěřovat a to vás začne frustrovat. Všechen čas, který jste do něj investovali, se potom zdá být spíše ztracen než spravedlivě oplácen. Dopad takového chování na morálku ostatních zaměstnanců je také špatný.

Další věc je, bude trvat nějakou dobu, než naleznete vhodného kandidáta, který by bývalého zaměstnance nahradil. Jednoduše řečeno bude stejně práce a méně lidí na to, aby ji udělali. Když se však zaměstnanec i zaměstnavatel chovají jako partneři, mohou spolupracovat na tom, aby našli optimální řešení. Mohou efektivně naplánovat, jak situaci řešit. Mohou najít nové příležitosti a celkově bude méně nervozity a stresu, tvrdí web business2community.com.

Otevřený přístup je lepší pro všechny

Pracujte na tom, aby vaši zaměstnanci otevřeně mluvili o svých plánech do budoucna. Ptejte se jich, čeho chtějí dosáhnout. Dokonce i kdyby si představovali svou budoucnost mimo vaši společnost, není důvodu, aby si to nechávali pro sebe. Když jim umožníte, aby skutečně upřímně mluvili o svých plánech, atmosféra bude zdravější a diskuze jindy ožehavých témat snazší.

Pravidelně připomínejte firemní hodnoty a umožněte změnu

Vždy jasně definujte firemní hodnoty a vize. Potom budou snadno přijaty všemi, i novými zaměstnanci. Když budete každodenně jednat tak, abyste tyto hodnoty demonstrovali, oslovíte svým chováním ty, kterým jsou tyto hodnoty blízké. A když se někomu z vašeho týmu zdá, že upřednostňuje některé hodnoty více než jiné, zkuste mu nabídnout změnu toho, co má na starosti. Cílem je, aby se ve své roli cítil co nejlépe.

Sjednocujte firemní cíle s cíli zaměstnanců

Někdy si zaměstnanec uvědomí, že ve skutečnosti chce něco jiného. To ale nemusí být důvodem k opuštění vaší firmy. Když jsou zaměstnanci podporováni v tom, aby o takových věcech otevřeně mluvili, můžete se to dozvědět včas. Zareagujte změnou náplně práce nebo změnou týmu, ve kterém dotyčný pracuje. To všechno může pomoci.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com