Nebojte se kritiky účastníků projektu

Projektoví manažeři při své práci běžně narážejí na skepsi či rovnou nesouhlas vlivných zúčastněných stran včetně zákazníků. Pochyby o výsledcích a směřování projektu jsou jim samozřejmě nepříjemné, a proto se často snaží jednáním s oponenty vyhýbat. Jistě již správně tušíte, že snaha nepřidělávat si zbytečné starosti je v tomto případě krok špatným směrem.

Zkuste přestat uvažovat ve stylu „Proč bych měl zbytečně rozdmýchávat problémy?“ Buďte otevření jakýmkoli náznakům pochyb ze strany lidí, s nimiž na projektu spolupracujete. Server PM Hut radí řešit věci přímo.

Odhalte své emoce

Důkladně se zamyslete nad tím, jaké emoce vlastně cítíte k osobám, s nimiž se neshodnete. Můžete k nim vzhlížet, bát se jich, opovrhovat jimi... aniž byste si to zcela uvědomovali. To pak vede ke snaze vyhýbat se jim a špatně o nich mluvit. Teprve když odhalíte své skutečné pocity, můžete začít pracovat na zlepšení svého přístupu. Teprve pak si budete moci začít budovat vzájemnou důvěru a směřovat k lepší spolupráci.

Bojujte s lhostejností

Pokud jsou klíčoví účastníci vašeho projektu lhostejní, vyhýbaví nebo se dokonce vůbec neobjevují, je třeba se ptát, proč váš projekt nepatří mezi jejich priority a co s tím můžete udělat. Hledejte způsoby, jak jim připomenout výhody vašeho projektu pro ně samotné a usnadnit jim opětovné zapojení do společné práce.

Hledejte hlubší problém

V případě, že příčinou skeptického přístupu vašich spolupracovníků není nízká priorita projektu ani problém v oblasti time managementu, půjde o něco hlubšího. Mohou mít pocit, že neplníte jejich potřeby, nedáváte jim dostatek prostoru k vyjádření nebo neprojevujete dostatečné uznání. Mohou se cítit něčím ohroženi. Pokud to chcete opravdu zjistit, musíte se zeptat.

Požádejte o zpětnou vazbu

Nejlepší způsob, jak oslovit oponenta je požádat jej o radu a zpětnou vazbu. Zdůrazněte, že si vážíte jeho názoru a návrhů, jak na projektu pracovat efektivněji. Ptejte se, zda jste podle jeho názoru něco nepřehlédli a kde vidí největší potenciál pro zlepšení.

Dobře poslouchejte

Zeptat se nestačí. Snažte se maximálně omezit negativní emoce a skutečně naslouchat. Vaším cílem je vybudovat si vzájemnou důvěru a domluvit se na dalších krocích k prospěchu vás všech. Pokud přijdete s nedůvěrou, bude se nedůvěra odrážet v podvědomí obou z vás.

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut