Naučte se vést málo výkonné zaměstnance

Ilustrační snímek

Tým je jen silný tak, jako je jeho nejslabší článek. Snad v žádném týmu nenaleznete pouze excelentní zaměstnance. I členové si vzájemně konkurují a někdo holt musí být ten nejslabší. Jak ale vést pracovníky, kteří jsou svými výkony spíše podprůměrní a do zaměstnání si chodí mnohdy jen pro výplatu? Server Business Matters radí, jak se s takovými lidmi šetrně a eticky vypořádat, aniž by tím váš tým utrpěl.

Někteří zaměstnavatelé se s nedbalými pracovníky vypořádají vcelku razantně, avšak tento postup představuje řadu rizik, a proto je lepší nejprve prozkoumat všechny ostatní možnosti než mávat zaměstnanci výpovědí před obličejem.

Dejte najevo své pochyby

Domluvte si se zaměstnancem neformální schůzku. Kroťte vaši nespokojenost a nejprve vysvětlete své pochybnosti a pokuste se společně identifikovat možné příčiny nedostatečného výkonu. Možná, že zaměstnanec pouze neabsolvoval některá školení nebo má rodinné problémy. Je zaměstnanec problematický dlouhodobě nebo se jedná o přechodnou dobu?

Stanovte si výkonnostní plán

Jakmile si vaše obavy společně vyjasníte, je moudré sestavit plán pro zlepšení výkonnosti včetně jasně stanovených cílů. Nezapomeňte uvést taktéž podrobnosti týkající se možných důsledků, jestliže plán nebude dodržen a samozřejmě termín přezkoumání výsledků.

Stupňujte důraz

Co když se výkon zaměstnance nezlepšuje? I v takové situaci je důležité, abyste se řídili profesionalitou a zvolili spravedlivý přístup. V závislosti na povaze situace můžete zvolit následující typickou disciplinární sekvenci:

1. slovní varování

2. písemné upozornění

3. poslední písemné upozornění

4. propuštění

Poslední varianta by měla být skutečně až ta poslední možnost, která následuje, jakmile jsou ostatní varianty vyčerpány.

Veďte si písemné záznamy

Každou výzvu by měl obdržet zaměstnanec písemně stejně tak jako by po setkání měl následovat nástin výsledků taktéž v písemné podobě. Vytváříte si tím zásadní obranný nástroj v případě, že by zaměstnanec následně tvrdil, že byl neoprávněně propuštěn. Doufejme, že se tomuto scénáři díky skvěle zvládnutému postupu v budoucnu vyhnete.

-bn-

Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters