Naučte se mít pořádek v klientech

Umíte si ve firmě zmapovat a prezentovat své klienty?

Měsíční prodejní aktivity jsou zásadní pro obchodní jednání. Proto je třeba umět si zmapovat všechny detaily klientských schůzek, očekávané příjmy a další detaily.

Na schůzku s klientem si klidně vezměte poznámkový blok, do kterého si zaznamenávejte nejrůznější detaily: jaký typ dohody zákazník hledá, jak velký závazek by si představoval, jeho reakce na poplatky za služby. Vždy si vezměte od klienta navštívenku a mějte ve firmě něco na jejich např. abecední skladování.

Vaše informace o klientovi by měly mít následující položky: datum setkání, prostor pro další schůzky, jméno klienta, kontakt, požadované služby, očekávané datum uzavření smlouvy, očekávané příjmy, jméno vašeho pracovníka, který má klienta na starost, další detaily.

-pk-
Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101