Naučte se bezchybně vyjadřovat

Ilustrační snímek

Proč jsou některé veřejné osoby tak přesvědčiví během svých výstupů? Protože se dokáží precizně vyjadřovat. Ve slovech je ukryta neuvěřitelná síla, kterou se vy, manažer, musíte naučit ovládat. Možná jste zvyklý myslet „nahlas“  nebo bezmyšlenkovitě řeknete první, co vás napadne. Na vaší manažerské komunikaci je však závislé jednání celého týmu a tak je správná volba slov klíčová pro efektivní vedení. Alespoň to tvrdí server Smart Blogs, který se na tuto problematiku zaměřil.

Co tedy potřebujete k bezchybnému projevu?

1. Úmysl je důležitý pro zvolení vhodných slov. Chcete přeci předejít nedorozumění a vyjádřit se zcela jasně nebo ne?

2. Úcta. Vždy hovořte zdvořile a s respektem. Nepoužívejte výrazy, které mohou ostatní poškozovat nebo je uvádět do nepříjemné situace.

3. Ticho může umocnit sílu vašeho projevu. Máte-li potřebu vyplnit prázdný prostor mezi slovy, zadržte. Některé z nejdůležitějších momentů se odehrávají právě v tichosti.

4. Jednoznačnost. Využívejte zcela konkrétních a jednoduchých výrazů. Stává se, že někteří řečníci využívají příliš složitých nebo cizích výrazů, které jsou pro posluchače neznámé. Děláte to také? A není to jen proto, abyste si připadal důležitější? V jednoduchosti je přeci krása.

5. Intonace je stejně důležitá jako samotná slova. Nechcete být přeci uspavačem hadů, který svůj projev vede stále jen v jedné tónině. Pozorujte prezentaci ostatních a objevte příčiny jejich úspěchu.

6. Jednotnost. Jestliže někomu doslova „dáte své slovo“, je to skutečný závazek. Pokud jej porušíte, důvěru si už zpět nezískáte ani za milion sebelíbeznějších slovíček.

Slova jsou mocná, ale i nebezpečná zbraň. Můžete ji použít v dobrém nebo ve zlém. V tom druhém případě, ale svých vyjednávacích cílů jen tak nedosáhnete. Víte, co vám chybí k bezchybnému projevu? Zkuste se jasně vyjádřit…

-bn-

Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů
Zobrazit přehled článků ze zdroje SmartBlogs.com