Naslouchat, naslouchat, naslouchat

Naslouchat, naslouchat, naslouchat

Slyšet a naslouchat jsou dvě odlišné věci. Abychom slyšeli, potřebujeme zdravé uši, chceme-li však někomu naslouchat, vyžaduje to porozumění a schopnost nepřerušovat jej. Pak existuje také hluboké naslouchání, které může mít celou řadu podob a vyžaduje neustálý trénink. Přináší nám například následující výhody:

- lepší porozumění perspektivám jiných osob, které rozšiřuje perspektivy nás samotných,
- silnější vztahy s ostatními, včetně obchodních partnerů, spolupracovníků atd.,
- schopnost vyvolat pozitivní dojem a způsobit smysluplnou změnu dne někoho z okolí,
- vysoce efektivní interakce.

Naslouchání okolí musí však vždy být aktivním, nikoli pouze vyslovovaným úsilím. Jestliže budeme o naslouchání neustále hovořit a přitom nikomu naslouchat nebudeme, může to pro nás mít špatné následky. Jmenujme například sníženou důvěru kolegů, vtipy a posměšky, ztrátu image vůdce nebo menší možnosti učit se od druhých. Článek uvádí několik tipů pro lepší naslouchání:

- Soustřeďte se na hovor, nenechte se vyrušovat projevy okolí.
- Ovládejte řeč svého těla.
- Buďte si vědomi svého postavení při hovoru.
- Pokládejte otázky.
- Nedávejte všem najevo, že jste neustále zaneprázdnění.

**Datum vydání:** VIII/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher