Nasloucháním k lepší kariéře

Máte dobré vzdělání a odborné znalosti, pracujete pilně a spolehlivě a jste připraveni podstoupit vše potřebné, abyste dosáhli kariérního úspěchu. To je dobrý začátek kariérní cesty. K jejímu dalšímu rozvoji však budete potřebovat také interpersonální dovednosti, aby se s vámi ostatním dobře pracovalo a mohli jste se stát důležitými členy týmu. Své interpersonální dovednosti můžete výrazně zlepšit, když se naučíte naslouchat. Naslouchání pomáhá vytvářet bližší vztahy a usnadňuje spolupráci. Je to také jeden ze základních předpokladů úspěšného vůdcovství.

Jak naslouchat?

Začít můžete tím, že se při komunikaci s ostatními přestanete soustředit na své myšlenky a věnujete plnou pozornost mluvčím. Vnímejte jeho slova i výraz obličeje a další neverbální projevy. Pokládejte smysluplné a relevantní otázky. Parafrázujte, co říkají. Pokyvujte hlavou a udržujte oční kontakt. Snažte se udržovat stejný postoj jako mluvčí (princip zrcadla). Dávejte si však pozor, abyste to s pozorností okatě nepřeháněli a nepůsobili nepřirozeně.

Jak nenaslouchat?

Vyvarujte se toho, abyste si místo naslouchání v duchu připravovali svou vlastní řeč. Nehledejte chyby a neměňte téma hovoru. Neukvapujte se s vyvozenými závěry. Nedokončujte věty za druhé. Při komunikaci s jedním člověkem se zároveň nevěnujte e-mailu či jakékoli jiné rušivé činnosti.

-kk-

Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje U.S. News & World Report