Může být tým lidí různých zaměření skutečně výkonný? (1/2): Hlavní problémy

I když se váš tým skládá z inteligentních, tvůrčích a nadšených lidí, nemáte žádnou záruku, že se všichni okamžitě spojí a začnou pracovat naprosto sladěně a synchronně. Věci jsou ještě o něco komplikovanější, když máte hned několik týmů, které je třeba sladit tak, aby spolu efektivně spolupracovaly.

Silný tým zvyšuje produktivitu, zlepšuje efektivitu a podporuje tvorbu inovací. Talentovaní lidé se rádi stávají členy právě takových dobře fungujících týmů. A angažovanost je mezi lidmi z dobře fungujících týmů také hodně vysoká.

Mezioborové týmy jsou však často nefunkční. Je obvyklé, že selhávají alespoň ve 3 z 5 obvyklých hlavních cílů:

  • dodržení rozpočtu,
  • dodržení specifikací,
  • plnění očekávání zákazníků,
  • dodržení časového plánu,
  • udržení propojení s celkovými cíli organizace.

Jaké jsou typické příčiny selhání, jak je popsal článek na webu management-issues.com?

  • Absence důvěry: Členové týmu nemají jasnou představu o své budoucnosti. Proto nejsou ochotni ani připraveni budovat důvěru s ostatními v týmu.
  • Strach z konfliktu: Jelikož každý má pocit, že nesmí porušit uměle udržovanou harmonii, pracovníci se zdráhají pouštět i do konstruktivních konfliktů.
  • Chybí závazek: Pokud lidé nejsou pro svou práci dostatečně zapáleni, nebudou ochotni přijímat obtížná rozhodnutí.
  • Nevyžadování zodpovědnosti: Pracovníci po sobě navzájem nevyžadují dodržování zodpovědnosti, protože nechtějí ohrozit své vzájemné vztahy.
  • Osobní agendy: Individuální cíle či osobní postavení mohou být v rozporu s týmovými cíli.

Příčiny nefunkční týmové práce můžete odstranit. Chytrá technologická řešení dnes můžeme použít k vyřešení složitých otázek díky jednoduchým a užitečným poznatkům. Vedoucí týmů složených z lidí různého zaměření tak mohou řešit problémy a podporovat týmovou spolupráci. Jak na to se dozvíte v příštím článku.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues