Morální relativismus (2/2): Co dělat s uvolněnou morálkou světoběžníků

Zdá se, že nemorální chování zcestovalých pracovníků podněcuje šíře – nikoli hloubka – jejich zkušeností ze zahraničí. Nejde tedy o dlouhodobý pobyt v jedné zemi, ale spíše o návštěvu mnoha zemí, a to klidně i na kratší dobu.

Výzkumníci z obchodní školy INSEAD zjistili, že důvodem pro uvolněnou morálku může být to, že zcestovalí lidé žili v několika různých kulturních prostředích a vyvinuli si tak mnohem flexibilnější smysl pro správné a špatné.

Osvojili si morální relativismus. Právě to může následně vést k chování, které v rámci jedné kultury považujeme za nemorální.

Ilustrační snímek

Výhody v oblasti kreativity a představivosti, které pobyt v zahraničí přináší a které jsme zmínili v předchozím článku, však i tak stojí za to. Je jasné, že mezinárodní zkušenosti nám pomáhají porozumět různým kulturám a také jejich morálním pravidlům.

Není to o společenském postavení

Rozsah zahraničních zkušeností je do jisté míry závislý na společenském postavení jednotlivců. Dá se však vyšší výskyt nemorálního chování vysvětlit tím, že se ho dopouštějí příslušníci vyšších tříd? Ne, protože výsledky zůstaly stejné i v případě, kdy výzkumníci při zkoumání zohledňovali faktory vzdělání a příjmů.

Takže v tomto případě platí, že tím, co činí lidi náchylnějšími k nemorálnímu chování, je skutečně cestování a pobyt v zahraničí, nikoli jejich společenské postavení.

Při výzkumu byly zohledněny také indexy vnímání korupce a index kriminality pro všechny zkoumané země. A opět se ukázalo, že změna morálky skutečně byla výsledkem cestování.

Jak zabránit možným morálním rizikům

Co tedy mohou firmy dělat, pokud jde o najímání kvalifikovaných pracovníků s mnoha zahraničními zkušenostmi? V prvé řadě by neměly přiřazovat více zcestovalých pracovníků ke stejnému manažerovi najednou nebo v krátkém čase po sobě.

Vzhledem ke svému  morálnímu relativismu tito lidé totiž potřebují nějaký čas, aby se usadili. Firmy by také měly usilovat o to, aby se jejich zaměstnanci hlásili k firemním hodnotám a kodexům chování.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Morální relativismus (1/2): Ztrácíme kvůli cestování svůj morální kompas?

Aktuální

Morální relativismus (2/2): Co dělat s uvolněnou morálkou světoběžníků