Morální relativismus (1/2): Ztrácíme kvůli cestování svůj morální kompas?

Talentovaní lidé s mezinárodními zkušenostmi jsou velmi žádaní. Korporace považují zkušenosti s různými kulturami za nezbytný předpoklad pro to, aby lidé uspěli v dnešním globalizovaném prostředí.

Akademické výzkumy potvrzují, že lidé, kteří žili nebo pracovali v zahraničí, jsou pravděpodobně kreativnější a snáze nalézají inovativní řešení složitých problémů.

Lidé s mezinárodními zkušenostmi jsou totiž dobří v tom, co nazýváme kognitivní flexibilita neboli schopnost vidět problémy a situace z více perspektiv. Když jsme vystaveni různým zvykům a různým morálním systémům, do jisté míry tak rozšiřujeme rámec svého uvažování.

Tím, že si zvykáme na různorodé zvyky a pravidla jiných kultur, stávají se z nás nápaditější lidé. Jsme pak lépe připraveni vymýšlet alternativy k zaběhlým postupům. Umíme vymyslet nové způsoby, jak věci dělat.

Ilustrační snímek

Zahraniční zkušenosti mohou znejistit náš smysl pro morálku

Výše uvedené výhody rozsáhlého kontaktu s různými kulturami však mohou přinášet i určité nevýhody. Právě na tyto nevýhody se zaměřil nedávný projekt publikovaný výzkumnými pracovníky mezinárodní obchodní školy INSEAD,

Když lidé žijí pod vlivem vícero morálních rámců, jejich vazby na některé z jejich nejzákladnějších hodnot mohou zeslábnout. To je negativní stránka kognitivní flexibility.

Souvislost mezi zahraničními zkušenostmi a oslabenou morálkou

Výsledky zmíněného výzkumu byly publikovány v odborném časopise Journal of Personality and Social Psychology, který sezabývá osobnostní a sociální psychologií.

V jedné studii byli francouzští studenti dotazováni před, během a po studijním programu v zahraničí. Mohli vyhrát mobilní telefon, stačilo aby vyřešili všechny anagramy. Nicméně jeden z nich nebylo možné vyřešit. Každý, kdo tvrdil že jej vyřešil, lhal, protože pro tento anagram řešení neexistovalo. Po 12 měsících v zahraničí se podíl podvodníků mezi studenty zvýšil z 30 na 47 %.

Další studie se studenty MBA zjistila, že s počtem zemí, v nichž dotyční žili, zvyšuje pravděpodobnost, že budou ochotní uchýlit se k nemorálním vyjednávacím taktikám. Naopak samotná délka pobytu v zahraničí takto nefunguje.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Morální relativismus (1/2): Ztrácíme kvůli cestování svůj morální kompas?

Aktuální

Morální relativismus (2/2): Co dělat s uvolněnou morálkou světoběžníků