Mohou mentoři koučovat? (A měli by?)

Mentorem bývá obecně nazýván specialista se zkušenostmi v určitém oboru či roli, který učí své svěřence tím, že s nimi sdílí osvědčené postupy práce. Kouč je naproti tomu odborník na rozvoj potenciálu a motivace. Zaměřuje na profesní i osobní rozvoj svých svěřenců zároveň. Pomáhá přesně definovat jejich cíle a rychleji a efektivněji jich dosahovat. Neříká, co mají dělat. Vede je otázkami k tomu, aby si odpovědi našli sami.

Když jsou instrukce od vašeho mentora v rozporu s instrukcemi od vašeho kouče, jste v obtížné situaci. Někdy se to stane... podpory a pomoci je zkrátka v některých případech poskytnuto příliš. Hlavně tehdy, když mentor a kouč dostatečně nekomunikují, se může ten, komu pomáhají, cítit příliš svázán a kontrolován. V takových případech je pak pociťován nedostatek volnosti a nemožnost rozvoje v tempu, které by dotyčnému vyhovovalo. Podle článku zveřejněném na webu leadingeffectively.com se ale může stát neúnosnou i situace, kdy spolu kouč i mentor komunikují. Například jeden manažer se svěřil s tím, že si jeho mentor a kouč domluvili schůzku, kde se měl probírat další směr jeho rozvoje. Onen manažer však na tuto schůzku vůbec nebyl pozván!

Ve firmách, kde se používají techniky mentoringu, už zpravidla je zavedena i nějaká forma koučování. Koučování se soustřeďuje na problémy, které jsou aktuální nyní. Nynější obtíže jsou rozebírány a posléze vyřešeny. Jádrem mentoringu je potom pomoci s problémy a překážkami které v současnosti nemusí být přítomny. Úkolem mentora je připravit na to, co se může objevit v budoucnu.

Koučování a mentorování se mohou překrývat

Hlavním cílem mentoringu je připravit subjekt na jeho novou roli. Proto dochází k intenzivnímu učení, osvojování nových dovedností a znalostí. Zároveň ale subjekt čelí aktuálním problémům a výzvám, se kterými se musí vypořádat, protože mentoring probíhá za chodu. Proto musí mentor pomáhat i s těmito aktuálními problémy a nemůže se zcela soustředit jen na budoucnost. Protože musí tu a tam pomoci i s tím, co je třeba řešit dnes, je zároveň mentor tak trochu i koučem.

Mentorové, kteří jsou zároveň kouči

Zkušenosti Centra pro kreativní leadership ukazují, že mentoři jsou si dobře vědomi toho, že pro rozvoj svých svěřenců musí použít i trochu koučování. Obecně je přijímáno, že koučování a mentoring se vzájemně doplňují – a existují situace, kdy ani samotné koučování, ani samotný mentoring nemusí být zárukou rozvoje a úspěchu koučovaného/mentorovaného pracovníka. A protože není ideální oddělovat roli kouče od role mentora, stává se nutností to, aby mentor uměl působit i jako kouč. Nesmí ovšem zapomínat na to, že jeho role mentora má jisté limity.

Máte zkušenosti s překrýváním rolí mentorů a koučů ve vaší firmě?

-jk-

Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog