Mindfulness: Dobrá technika pro úlevu od stresu, horší pro motivaci

Soustředění a přijetí okamžiku tady a teď je obvykle vnímáno jako něco dobrého a žádoucího. Anglicky se tomu říká mindfullnes. Meditace zaměřená právě na mindfullnes je v dnešní době velmi populární. Například technologické společnosti v USA nabízejí programy zaměřené na tento druh meditace a miliony lidí si stahují stejně zaměřené mobilní aplikace.

Ilustrační snímek

Mindfullnes meditace je založena na dvoutisícileté buddhistické tradici. Cílem je soustředění mysli na současný okamžik a přijmutí věcí tak, jak jsou. Pomáhá s úzkostí, při depresích a stresu. Je dobrá i pro uspokojení z práce, kvalitu mezilidských vztahů, kvalitu spánku a napomáhá lepšímu rozhodování.

Mindfullnes nevede k lepší motivaci

Článek zveřejněný na webu obchodní školy INSEAD se snažil dát odpověď na otázku, zda má tato meditace podporující pozornost také nějakou nevýhodu.

Vzhledem k tomu, že je založena na prožívání a přijímání současného okamžiku a světa takového, jaký je, může být méně vhodná pro někoho, kdo se snaží o dosažení cílů. Motivace totiž přichází právě tehdy, když se současným stavem světa spokojeni nejste. Abychom nastartovali svou motivaci, je třeba se zaměřit na budoucnost a mít energii ke změně.

Zdá se, že by mohlo dojít k rozporu mezi tím, že chceme realitu akceptovat takovou, jaká je, současně si však udržet motivaci. Výsledky testů byly jasné. Po meditaci motivace lidí zeslábla. Nechtělo se jim pracovat. Pocit klidu a soustředění tak vedl k nižší potřebě dotahovat věci do konce.

Dopad na výkonnost

Ovlivňuje tento druh meditace také to, jak lidé plní své úkoly? Žádný takový vliv nebyl pozorován – a to ani pozitivní, ani negativní. Zdá se tedy, že po meditaci lidé vykonávají svou práci stejně dobře jako ti, kteří nemeditovali. Zbystřená pozornost, která by měla vést ke zlepšení schopnosti zaměřit se na daný úkol, tak asi zase tolik nepomůže – pravděpodobně tomu tak je právě kvůli úbytku motivace. Pro plnění úkolů se zdá, že přínosy minduflness meditace jsou vymazány poklesem motivace.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge