Mezi manažery a zaměstnanci: Srozumitelnost zpětné vazby je nutná

Manažer, frustrovaný tím, že zaměstnanec neustále nedodržuje termíny, zažívá úzkost i vztek. Díky našim přirozeným tendencím je nám však obvykle nepříjemné předávat negativní zpětnou vazbu. Začneme si říkat, že je přeci zřejmé, v čem je problém, nebo snad ne? Není třeba o tom diskutovat nijak podrobně.

Jenže pouhá zmínka směrem k zaměstnanci o tom, že by měl zapracovat na time managementu, pravděpodobně k vyřešení problému stačit nebude. Aby bylo zabráněno nedorozuměním a eskalaci konfliktu, většinou je zapotřebí vědomé jednání a úsilí při předávání zpětné vazby.

Podporujte proto u manažerů to, aby vědomě poskytovali jasnou zpětnou vazbu. Právě to by mělo být jejich stěžejním úkolem pokaždé, kdy svým podřízeným sdělují své hodnocení.

Jasná a přímá zpětná vazba

Článek publikovaný obchodní školou INSEAD nám doporučuje, abychom manažerům připomněli, že jejich zpětná vazba s největší pravděpodobností není tak jasná, jak se domnívají. Taková připomenutí, jsou-li činěna dostatečně pravidelně, mohou velmi zvýšit přesnost a srozumitelnost poskytované zpětné vazby, kterou manažeři svým zaměstnancům dávají.

Co může udělat společnost?

Manažeři jsou často zaneprázdněni. Musejí reagovat na mnoho požadavků. Jednorázové školení tak nemusí stačit k trvalému vyřešení problémů s nejasnou zpětnou vaznou. Pokuste se proto zavést opatření, která manažerům připomenou před každým předáváním zpětné vazby, že je naprosto nezbytné, aby jejich sdělení byla co nejsrozumitelnější.

Podle článku může velmi pomoci i navázání finančních odměn manažerů právě na srozumitelnost, s jakou předávají negativní zpětnou vazbu.

Co mohou dělat zaměstnanci?

Také pomáhá, když přesnější zpětnou vazbu požadují sami zaměstnanci.

  • Měli by si přímo říkat o to, aby zpětná vazba byla opravdu upřímná
  • Během hodnotící diskuze by se měli doptávat na doplňující otázky

Toto vše pomůže zabránit nesprávným závěrům a domněnkám, které by jinak mohly vzniknout z nejasné komunikace.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge