Máte ve své zaměstnance důvěru?

Máte ve své zaměstnance důvěru?

Manažer si musí v první řadě uvědomit, že nemůže vše dělat sám. Musí se tedy naučit efektivně rozdělovat úkoly a odpovědnost. Jeho úkolem je organizovat, koordinovat, vytyčovat úkoly a priority. Tím, že úkoly přidělí podřízeným a zplnomocní je v jejich řešení, ušetří manažer sám sobě čas a své společnosti peníze.

Zplnomocňování podřízených nabízí těmto lidem možnost ukázat své schopnosti, učit se, plánovat práci. Zvyšují tak morálku, respekt a důvěru na pracovišti a v neposlední řadě i prestiž svého manažera. I přesto se však mnozí manažeři zplnomocňování obávají. Důvodem je nejčastěji nedůvěra ve schopnosti podřízených, nedůvěra v sebe sama, nejasná specifikace povinností, rivalita, ztráta image apod.

Kdokoli si klade otázku, jak je na tom s důvěrou v sebe i své podřízené, může své schopnosti otestovat v testu na serveru **careerjournal.com**.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal