Manažerská lekce od Aristotela

Chceme-li definovat vůdcovství jedním slovem, nabízí nám autor článku jako definici slovo ovlivňování. Jestliže někoho vedeme, působíme na něho nejrůznějšími prostředky a ovlivňujeme jej tak, aby následoval naše vize a pokyny. Jedním z klíčových prostředků k tomu, jak někoho ovlivnit je potom umění přesvědčování. Uměním tohoto druhu, které je v manažerské profesi nepostradatelné i dnes, se již ve starověku zabýval proslulý filozof Aristoteles ve svém spise Rétorika. V Rétorice hovoří Aristoteles přeneseně o přesvědčování jako o trojnožce. Přesvědčování stojí na třech nohách a odebereme-li mu jakoukoli z nich, rozpadá se. Tři neoddělitelné složky přesvědčování tedy tvoří:

- Logika (Logos)
- Vášeň (Pathos)
- Etika (Ethos)

Logika znamená v rámci přesvědčování to, že naše vize musí dávat smysl osobě, kterou o ní chceme přesvědčit. Vizi je třeba nejprve dobře zvážit a ujistit se o tom, že je jasná a bude ji možné podávat jednoduše. Vlastní komunikace vztahující se ke konkrétní vizi musí probíhat v pochopitelné a přesvědčivé rovině, pravidelně se opakovat. K přesvědčování je kromě logiky zapotřebí i vášeň. Pomocí vášně a emocí dáváme najevo, že naše vize je skutečně důležitá. Člověk musí mít ke své vizi emoční vztah, aby jí mohl úspěšně prosadit.

Zapojíme-li do prosazování své myšlenky logiku a vášeň, nesmíme podle Aristotela zapomínat ani na etiku, která je vůbec nejdůležitější. Můžeme hovořit logicky a s vášní, ostatní na nás ale budou vždy nahlížet jako na osobu určitého charakteru. Každý by si proto měl nejprve položit otázky: Jsem čestný? Kdo říkám, že jsem? Dělám to, co je správné? Jsem zodpovědný? Chovám se stejně na veřejnosti i v soukromí? Jsem schopen integrity?
Zdroj: Extraordinary Leaders - stránky americké konzultační společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Extraordinary Leaders