Manažer musí hlavně lidi zvládat a podporovat

Za posledních třicet let se role manažera velmi změnila a prošla složitým vývojem. Vždy ale bylo jejich úkolem starat se o zaměstnance, mít odpovědnost k vedení a splňovat jeho očekávání. Změna oproti dřívějšku je dnes v tom, že manažeři musejí umět lidi zvládnout a motivovat.

Pracovníci jsou dnes mnohem vzdělanější, chtějí mít nějaké slovo a mluvit do důležitých věcí, chtějí vědět, co dělá manažer, jak naloží s jejich prací. Ovšem rostoucí specializace a technologie na druhou stranu neumožňuje to samé automaticky i manažerovi. A právě v této chvíli nastává situace, kdy musejí přijít na řadu manažerské schopnosti a lidi zvládnout.

 

Dále je dnes také důležité, kromě efektivní práce, podporování inovace v obchodu a myšlení na budoucnost. Lidé musejí být podpoření v tvůrčím myšlení. To nutí dnes manažery, aby změnili své jednání a nedávali pouze rozkazy a příkazy.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101