Mají se firmy chovat sociálně?

Již více než 200 let uplynulo od doby, kdy Adam Smith pochopil, že lidé nedostávají svůj chléb vezdejší díky dobročinnosti svého pekaře, ale díky tomu, že se pekař snaží dosáhnout zisku.

Přesto žije do dnes řada lidí v přesvědčení, že to není pravda a že hlavním cílem podniků není vydělávat peníze, ale starat se o své zaměstnance. Proti těmto názorům se staví David Henderson, bývalý hlavní ekonom **OECD**, který tvrdí, že takové názory jsou nejen nesprávné, ale především škodlivé.

Jako hlavní negativum je možné vidět špatné chápání trhu. Ten kdo nechápe, jak trh funguje, musí nutně dojít k nesprávným závěrům i v dalších souvisejících otázkách.

Cílem obchodních společností není starat se o chudé – to je úkolem vlád. Úkolem společností je přinášet výhody těm, kdo do nich vložili své peníze. Právě proto není možné se odvolávat na etiku či soucit ani v případě vysoko postavených managerů – i jejich úkolem je především starat se o majetek, který jim svěřili druzí.
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist