Lídři musí začít uvažovat jako zdravotničtí experti

Na jaře si spousta lidí myslelo, že se koncem roku situace ustálí a všichni se pokojně vrátí zpět do práce. Druhá vlna nás ale přesvědčila, že vše bude jinak. Se změnou myšlení musí počítat i lídři společností.

Ilustrační snímek

Ve skutečnosti se všichni musíme stát odborníky na veřejné zdraví. Vznikají nové podoby pracovišť, společnosti vyvíjejí nové bezpečnostní protokoly, programy duševní odolnosti, hybridní pracovní modely i strategie vedení zaměřené na lepší adaptaci zaměstnanců.

„Veřejné zdraví je věda a umění prevence nemocí, prodloužení života a podpory zdraví prostřednictvím organizovaného úsilí a informovaných rozhodnutí společnosti, organizací, veřejné a soukromé komunity a jednotlivců.“

- Charles Winslow, bakteriolog a zakladatel Yale School of Public Health

Naše společnosti a zákazníci jsou „komunity“, takže i zde platí postupy v oblasti veřejného zdraví. Každý den pracujeme na tom, aby naše organizace byly zdravé, produktivní a bezpečné. Lidé se s viry potýkají stovky let. Všichni si musíme uvědomit, že tato pandemie není jednorázová událost. Budeme žít s výzvou infekčních nemocí po mnoho dalších let.

Nicholas Christakis, autor Apollo's Arrow, zdůrazňuje, že virus chřipky z roku 1918 měl druhou vlnu, která byla čtyřikrát smrtelnější než ta první. Život se téměř čtyři roky nevrátil k „normálu“ a také tehdy došlo k trvalým změnám.

Dopad pandemie je rozsáhlý. Důvěra, kultura, blahobyt a hospodářství jsou ovlivněny, proto musíme zaujmout systematický přístup. Nezaměřovat se pouze na vytváření bezpečných pracovišť, ale přemýšlet o budování organizací, které dokážou reagovat na krize, přizpůsobit se podle potřeby a chránit všechny zaměstnance.

Předpokládejme, že ve vaší společnosti došlo k propuknutí pandemie koronaviru, který se začne šířit mezi zaměstnanci. Řešení situace z hlediska veřejného zdraví by vedlo vás a vaše týmy nejen ke strategii, jak reagovat, ale také k hledání faktorů, které mohou problém způsobit. Sedí zaměstnanci příliš blízko u sebe? Mají roušky? Ignorují protokoly kvůli pandemické únavě? Mají dostatek informací pro správná rozhodnutí?

Vedoucí představitelé veřejného zdraví zároveň hovoří o důležitosti pokory při hledání opatření proti novému typu virové nákazy. Je třeba studovat nová data, poučovat se z chyb a neustále inovovat tam, kde je to potřeba. V podnikání je nutné zaujmout stejný přístup.

Pokud čtete o pandemiích z minulosti, víte, že neskončí jen tak – transformují životní styl, očekávání, volby i obavy. Ačkoliv už v příštím roce pravděpodobně uvidíme výraznější oživení, budeme účinky této pandemie pociťovat ještě několik let. Proto by i vaše strategie na pracovišti a v oblasti veřejného zdraví měly být nastaveny tak, aby přetrvaly. Vakcína zázračně nevymýtí problémy, s nimiž se potýkáme posledních několik měsíců.

Musíme také neúnavně pomáhat zaměstnancům pochopit, že veřejné zdraví není o ochraně jednotlivce – jde o ochranu ostatních. To znamená vytváření politik v oblasti zdraví na pracovišti, které řídí kolektivní myšlení. Stejně jako se snažíme podporovat týmovou práci, sdílení znalostí a spolupráci. Je nutné pomáhat zaměstnancům porozumět jejich roli při ochraně všech kolem sebe. Celý tento duch dávání se musí stát jádrem vaší strategie zdraví na pracovišti.

Globální průzkum Deloitte Millennial Survey 2020, který provedl průzkum u více než 18 000 profesionálů mladších 45 let (74 % celosvětové pracovní síly), zjistil, že sounáležitost ve společnosti roste - 78 % respondentů uvedlo, že pandemie je naučila více sympatizovat a pomáhat své komunitě.

Využijte tohoto sentimentu při vytváření vlastních strategií bezpečného pracoviště. Jsme v tom společně. Pouze ochranou našich kolegů zaměstnanců a zákazníků se můžeme chránit sami.

 

Článek vychází z komentáře Joshe Bersina, světově uznávaného experta na problematiku HR, publikovaného na portálu Human Capital League.

 

 

-bb-

Zdroj: Human Capital League - online komunita pro profesionály v oblasti řízení lidí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Capital League