Kulturní adaptabilita

Přizpůsobování se změnám je nutnou součástí dnešního vůdcovství. U globálních manažerů však přizpůsobivost znamená především přijímání nových kultur. Kulturní adaptabilita je klíčovým předpokladem pro to, aby mohli vést lidi a firmy napříč vzdáleností, časem a kulturou.

Výchozím bodem je intelektuální znalost kulturních rozdílů, jako jsou příslušné kulturní hodnoty, predispozice a způsoby chování. Dále by globální manažer měl mít dostatečné znalosti a dovednosti v následujících oblastech:

- efektivní výběr a rozvoj lidí v různých kulturních oblastech,

- hodnocení práce ostatních kulturně neutrálním způsobem,

- motivování multikulturních pracovních týmů,

- sdílení informací mezi jedinci, kteří se navzájem neznají nebo nevidí a mohou pocházet z různých kultur,

- přizpůsobení stylu řízení za účelem splnění příslušných kulturních očekávání.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership