Krotitelé drbů

Vždy, když je situace nejistá nebo když se zaměstnanci něčeho obávají, začnou se na pracovišti šířit pomluvy. Ty celý problém zveličují a zkreslují. V jistém řetězci supermarketů začaly být pomluvy tak rozšířené, že hrozilo výrazné poškození image firmy a v konečném důsledku i odliv nejschopnějších zaměstnanců. Manažeři se proto rozhodli, že začnou vydávat zaměstnanecký časopis s názvem „Krotitel drbů“.

Dle autora článku mohou podobný zaměstnanecký časopis začít vydávat firmy všech velikostí, protože zřejmě neexistuje žádná, ve které by se pomluvy nešířily vůbec. Nejlepší živnou půdou pro pomluvy všeho druhu jsou plánované akvizice a změny v podniku, dále aktivity vedoucích pracovníků a finanční a účetní nesrovnalosti. Je proto třeba poskytnout zaměstnancům pravdivé a podrobné informace ve vhodné formě.

Jinou možností, jak alespoň trochu omezit drby na pracovišti a umlčet „zlé jazyky“ je otevřený rozhovor se všemi zaměstnanci. Je pravda, že na to manažeři nemívají čas, ale alespoň jednou měsíčně by se měla dát zaměstnancům možnost zeptat se na vše, co je zajímá. Měli by zároveň vědět, že se k nim budete snažit být co nejupřímnější.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com