Kontrola už dnes nestačí – lepší je autonomie

Úspěšný manažer ví, kolik prostoru může dát svému týmu a kdy by měl aktivně zasáhnout. Zároveň nemůže jen tak odejít a zanechat vše svému osudu, to by také nedopadlo dobře.

Ilustrační snímek

Odnaučte se po staletí vyučované manažerské techniky

Prestižní univerzity tzv. břečťanové ligy v USA i manažerské poradenské firmy doporučovaly a stále učí starou školu managementu. Dobrý management je tak už celá desetiletí založen na plánování, hierarchii a kontrole. Vrcholoví manažeři by měli připravit správnou strategii a lidé pod nimi by ji měli uskutečnit. Začít se tedy muselo přípravou té nejlepší možné strategie – samozřejmě často s pomocí konzultantů – a pak byla nutná dobrá exekuce, tedy zejména striktní dodržení plánu.

Firmy dnes existují ve světě, kde je neznámo všudypřítomné. Přístup řízení shora dolů zvyšuje riziko a vede k pomalejším reakcím. Ve výsledku je tak celá organizace křehká. Abychom se dokázali rychle přizpůsobovat, musíme nejprve přijmout skutečnost, že starý přístup už nefunguje. Alespoň ne v každém kontextu, tvrdí článek na webu business2community.com.

Prozkoumejme alternativní přístupy

Řídicí pracovníci by se neměli tolik soustředit na to, aby říkali ostatním, jak mají dělat svou práci. Raději by se měli zabývat následujícími oblastmi:

  • Jasnost: Co vlastně hledáte? Co chcete změnit – a pro koho? Jak si definujete úspěch?
  • Kompetence: Má váš tým schopnosti, které v dané situaci potřebuje? Pokud ne, jsou připraveni si tyto schopnosti osvojit? Jakou pomoc vaši lidé potřebují?
  • Kontrola: Co můžete udělat pro to, abyste kontrolu delegovali na lidi, kteří skutečně danou činnost vykonávají?

Autonomní týmy

Autonomní týmy jsou týmy, které se řídí samy. Aby byla sebekontrola vůbec možná, jsou nutné dvě složky:

  • absence tradičního řízení,
  • alespoň nějaká měkká omezení.

Musí existovat určitá omezení, limity, abyste dosáhli nejen autonomie, ale také nezbytné odpovědnosti. Omezením může být např. pravidelná iterace, na které je založena agilní metodika, nebo porady vedené facilitátorem. Je nutné, aby nebylo zavedeno žádné pevné řízení. Nelze totiž očekávat, že se lidé budou řídit sami, když nad nimi stojí manažer, který jim říká, co a jak mají dělat.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com