Konstruktivní konflikt: Jak může pomoct vašemu byznysu?

Ilustrační snímek

Někteří majitelé malých podniků se snaží konfliktům vyhýbat. Zásadně je nepodporují a už vůbec se je nesnaží nějak rozvíjet a usměrňovat. Potom ale ve firmě neprobíhá žádná rozumná debata a majitelé tak mohou skončit v situaci, kdy se k nim nedostávají důležité informace. Konflikt, který je usměrňován tak, aby byl konfliktem konstruktivním, přináší spoustu výhod. Jediné, co je potřeba, je vzniklé konflikty profesionálně řídit a směrovat správným směrem. Díky tomu pak často nalezneme řešení výhodné pro obě strany, tvrdí web Open Forum.

1. Brainstorming

Pořádejte pravidelná setkání všech zaměstnanců, na kterých bude platit pravidlo, že žádný nápad není špatný. Snažte se sesbírat tolik nápadů a myšlenek, kolik jen půjde. Když jsou totiž nahlas vyřčeny nekonvenční myšlenky, může se spustit lavinovitý efekt kreativních nápadů.

2. Otevřená kultura

Konstruktivní konflikt nemůže být tam, kde kultura oceňuje pouze úspěchy. Je třeba oceňovat i snahu. Úspěchy, ty zase musí být analyzovány, aby byly nalezeny jejich příčiny a aby tak tyto výhry mohly být následně zopakovány. Když narazíte na problém, nehledejte, komu co můžete vyčítat. Místo toho se snažte najít a pochopit skutečnou příčinu problému.

3. Nastartujte diskuzi

Pojmenujte konflikt, na který narazíte a poté nastartujte skupinovou diskuzi. Určete téma a vzneste otázky. Každý v místnosti pak sdělí svůj názor, což vytvoří podmínky pro sdílení různých návrhů a ujasnění si názorů jednotlivých účastníků konfliktu. Zasáhněte tehdy, když se skupiny pracovníků začnou navzájem obviňovat a napadat. Usměrněte diskuzi tak, aby neodbíhala od tématu a abyste směřovali k řešení.

4. Důvěřujte svému týmu

Spolehněte se na své zaměstnance. Dali jste jim práci, protože věříte, že vašemu byznysu přinesou určitou hodnotu. Proto důvěřujte i jejich nápadům. Možná že vás překvapí, jak konstruktivní budou.

5. Praktikujte tento přístup často

Konflikty se v našich životech objevují často. Některým lidem to není příjemné, protože nemají dostatek sebevědomí. Toto sebevědomí ale mohou získat praxí. Je důležité naučit se nebrat si případné odmítnutí osobně.

-jk-

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum