Constructive conflict: How to reap its benefits?

Konstruktivní konflikt: Jak může pomoct vašemu byznysu?

Some small business owners try to avoid conflicts and even discourage it. By avoiding conflict there is no information exchange, so they end up poorly informed about what is going on in the business. Constructive conflict can generate many advantages if it occurs when a certain disagreement is handled professionally. Win-win solutions are the result, according to the Open Forum’s website.

1. Brainstorming


No idea is a bad idea- Organize meetings with the entire staff on a regular basis. Collect as many ideas as possible. Once a nontraditional, creative thought is spoken, it can spur an avalanche effect.

2. Culture of acceptance

In order to enable constructive conflict, it is vital to develop a culture where not only successes, but also attempts are appreciated. Deconstruct success, it will allow you to replicate it. When you see a problem, don’t try to assign blame, but urge understanding of the cause.

3. Start a discussion

Present a situation that will generate conflict and then encourage group discussion. Business leaders are there to frame issues and raise questions. Every person in the room replies and expresses his or her opinion. Such an opportunity to share proposals and opinions can lead to unexpected changes for the better. You should intervene when certain groups attacks each other instead being focused on the issue. Steer people back to the primary topic.

4. Trust your team

Rely on your employees. You hired them, so you probably believe that their skills will bring value to your business. Trust their ideas, because they can be more constructive than you think.

5. Practice

In our lives, conflicts arise every day. Some people are uncomfortable, because they do have not enough self confidence. Such  confidence comes with experience. It is important to learn, when it is about business, not to take rejections personally.

-jk-

  Konstruktivní konflikt: Jak může pomoct vašemu byznysu?

  Někteří majitelé malých podniků se snaží konfliktům vyhýbat. Zásadně je nepodporují a už vůbec se je nesnaží nějak rozvíjet a usměrňovat. Potom ale ve firmě neprobíhá žádná rozumná debata a majitelé tak mohou skončit v situaci, kdy se k nim nedostávají důležité informace. Konflikt, který je usměrňován tak, aby byl konfliktem konstruktivním, přináší spoustu výhod. Jediné, co je potřeba, je vzniklé konflikty profesionálně řídit a směrovat správným směrem. Díky tomu pak často nalezneme řešení výhodné pro obě strany, tvrdí web Open Forum.

  1. Brainstorming

  Pořádejte pravidelná setkání všech zaměstnanců, na kterých bude platit pravidlo, že žádný nápad není špatný. Snažte se sesbírat tolik nápadů a myšlenek, kolik jen půjde. Když jsou totiž nahlas vyřčeny nekonvenční myšlenky, může se spustit lavinovitý efekt kreativních nápadů.

  2. Otevřená kultura

  Konstruktivní konflikt nemůže být tam, kde kultura oceňuje pouze úspěchy. Je třeba oceňovat i snahu. Úspěchy, ty zase musí být analyzovány, aby byly nalezeny jejich příčiny a aby tak tyto výhry mohly být následně zopakovány. Když narazíte na problém, nehledejte, komu co můžete vyčítat. Místo toho se snažte najít a pochopit skutečnou příčinu problému.

  3. Nastartujte diskuzi

  Pojmenujte konflikt, na který narazíte a poté nastartujte skupinovou diskuzi. Určete téma a vzneste otázky. Každý v místnosti pak sdělí svůj názor, což vytvoří podmínky pro sdílení různých návrhů a ujasnění si názorů jednotlivých účastníků konfliktu. Zasáhněte tehdy, když se skupiny pracovníků začnou navzájem obviňovat a napadat. Usměrněte diskuzi tak, aby neodbíhala od tématu a abyste směřovali k řešení.

  4. Důvěřujte svému týmu

  Spolehněte se na své zaměstnance. Dali jste jim práci, protože věříte, že vašemu byznysu přinesou určitou hodnotu. Proto důvěřujte i jejich nápadům. Možná že vás překvapí, jak konstruktivní budou.

  5. Praktikujte tento přístup často

  Konflikty se v našich životech objevují často. Některým lidem to není příjemné, protože nemají dostatek sebevědomí. Toto sebevědomí ale mohou získat praxí. Je důležité naučit se nebrat si případné odmítnutí osobně.

  -jk-

  Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum