Kolegové z různých kultur: Kdo se má přizpůsobit?

Ilustrační snímek

Většina z nás má ve svém týmu individualisty i lidi, kteří jsou spíše zaměřeni na kolektiv – nebo lidi, kteří jednají přímo, stejně tak jako ty, kteří komunikují spíše oklikou. Může to být dáno odlišnými kulturami. Kdo by se měl v multikulturním týmu vlastně přizpůsobovat?

Někdy se zcela jistě musíme přizpůsobit tomu, jací jsou naši kolegové. Zachování určitých rozdílů však může váš tým posílit také. Když například řetězec kaváren Starbucks otevřel své pobočky v Číně, vypadaly jako tradiční čínské čajovny a prodávaly hlavně čaje. Číňané však chtěli zažít skutečný Starbucks s pohodlnými křesly a velkými latté, připomíná nám web management-issues.com.

Strategie fúze: Pracujeme s rozdílnostmi, abychom dosáhli ještě lepších výsledků

Minimalizujte osobní konflikty a využijte různorodosti vašich perspektiv. Nesnažte se jen najít to, na čem se shodnete, a rozdílný zbytek ignorovat. Strategie fúze může vést k novým způsobům, jak pracovat dohromady.

1. Identifikujte rozdíly

Vytvořte si seznam jmen a přiřaďte k nim nejvíce relevantní odlišnost, kterou dotyčný do týmu přináší. Především jde o odlišnosti týkající se hodnotového systému.

2. Vybudujte citlivost pro kulturní odlišnost (CQ)

Začněte posilovat dovednosti, které jsou nezbytné pro to, aby kulturně rozmanitý tým mohl fungovat efektivně. Vědomí toho, že zde odlišnosti jsou, je jen prvním krokem. Rozmanité týmy ve svém výkonu překonají homogenní týmy jen tehdy, když je jejich CQ vysoké.

3. Slaďte svá očekávání

Zeptejte se kolegů, co si představují pod vaším společným cílem. Věnujte pozornost jemným odchylkám a ujistěte se, že chápání cíle je shodné. Nechte své kolegy popsat, jak by vypadalo to, co by se dalo považovat za úspěšné naplnění cíle. Usilujte o souhlas.

4. Využijte rozdílů

Fúzovací strategie umožňuje koexistenci několika odlišných kulturních norem. Tak například individualisty můžete požádat o pomoc s tím, aby si každý v týmu uvědomil svou osobní zodpovědnost a aby převzal iniciativu. Kolektivně zaměření kolegové jsou pak ideální pro to, aby tým dovedli ke konsenzu ohledně nějakého sdíleného cíle.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues