Když zaměstnanci vědí více než vy

Řízení dnešní pracovní síly, která disponuje vysoce odbornými znalostmi a dovednostmi, vyžaduje i od manažerů zvláštní dovednosti. Zejména znalostní pracovníci často vědí více než jejich manažeři. Jak má tedy manažer řídit někoho, kdo ví více než on? Americký konzultant Marshall Goldsmith, který patří mezi přední světové odborníky na manažerské vzdělávání a koučink, radí v takových případech přistupovat k vůdcovství z pohledu přání a potřeb zaměstnanců, nikoli vůdců. Zároveň shrnuje několik doporučení, jak efektivně řídit znalostní pracovníky.

Ukažte nadšení

Vůdce, který vede své lidi vlastním příkladem a dokáže projevit nadšení pro to, co dělají, je dokáže mnohem snadněji přimět, aby dělali totéž.

Posilujte schopnosti

V době zvýšené nejistoty pracovních míst a sílící globální konkurence je zásadní, aby lidé neustále zdokonalovali své dovednosti. Vůdce by měl svým lidem pomáhat s osvojováním dovedností, které budou potřebovat nejen dnes, ale zejména v budoucnosti.

Važte si času druhých

Neztrácejte drahocenný čas svých lidí. Snažte se je chránit před věcmi, které nepřispívají k rozvoji jejich nadšení ani schopností.

Budujte sítě kontaktů

Vůdce, který umožní svým lidem vytvářet si silné sítě kontaktů ve firmě i mimo ni, dokáže získat nejen konkurenční výhodu pro svou firmu, ale i vyšší loajalitu zaměstnanců

Podporujte růst

Znalostní pracovníci nepracují jen pro peníze. Chtějí něčím přispět a rozšiřovat své obzory.

Rozšiřujte spokojenost a smysl

Nikdo nechce vykonávat práci, která pro něho nemá smysl ani jej neuspokojuje.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review