Kdy brainstorming funguje

Ilustrační snímek

Brainstorming nefunguje. I když stále patří k nejčastějším metodám podněcování kreativity pracovních týmů, ve skutečnosti naopak snižuje výsledky kreativního myšlení týmů a vede k nižší výkonnosti. To jsou závěry nejnovějších výzkumů efektivity brainstormingu, o nichž nedávno referoval uznávaný odborník na psychometrické testování Tomas Chamorro-Premuzic – profesor organizační psychologie na University College London a zároveň viceprezident společnosti Hogan Assessment Systems – na serveru Harvard Business Review. V dalším článku na tomtéž serveru nyní dodává, že brainstorming přeci jen fungovat může, ale pouze ve virtuálních týmech.

Nahradíme-li fyzickou přítomnost a mluvenou řeč účastníků brainstormingu psanou komunikací prostřednictvím emailu či jiné podobné technologie, mluvíme o brainwritingu nebo elektronickém brainstormingu. Studie, které porovnávaly výsledky brainstormingu u tradičních a virtuálních týmů, jasně ukazují, že virtuální brainstorming je kreativnější a ve výsledku efektivnější. Tomas Chamorro-Premuzic popisuje tři základní důvody.

1. Nedochází k blokování myšlenek

Při virtuální písemné komunikaci nedochází k situacím, kdy celou dobu mluví jeden účastník, který nenechá mluvit ostatní. To vrací do hry introvertnější zaměstnance. Zatímco při tradičním brainstormingu je větší skupina na škodu, virtuální skupina může být jakkoli velká. Šanci přispět má každý.

2. Nastává větší anonymita

Ve virtuálním prostředí se více projevují jedinci, kteří by se tváří v tvář ostatním ostýchali. Anonymita umožňuje také objektivnější posuzování nápadů, protože o nápadech se nerozhoduje na základě toho, kdo je jejich autorem. Dejte svým lidem možnost sdílet nápady anonymně a uvidíte.

3. Vznikají rozmanitější nápady

Při klasickém brainstormingu dochází k tzv. regresi k průměru. Nejtalentovanější členové skupin mají tendenci tíhnout k průměrným myšlenkám ostatních. Když však při vytváření nápadů nejsme přímo vystaveni nápadům druhých, přicházíme s širší škálou vlastních nápadů. Zkuste požádat své lidi, aby každý sám napsal své nápady na papír a uvidíte, že přijdou s více nápady, než kdyby se sešli u klasického brainstormingu.

Jaké jsou vaše zkušenosti s elektronickým brainstormingem?

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review

Články v sérii

Aktuální

Proč brainstorming nefunguje

Aktuální

Kdy brainstorming funguje