Kdo nevěří svému týmu, daleko nedojde

Ilustrační snímek

Chcete od svých podřízených více nápadů? Možná je na čase začít je řídit stylem, který bude více podporovat jejich součinnost. Nechte svůj tým přijímat rozhodnutí s vámi i bez vás. Povzbuzujte k tomu, ať každý využívá svého talentu k prospěchu celého týmu. Snažte se v podpořit pocit zodpovědnosti v každém rozhodnutí, které je přijato. Jinými slovy efektivita a funkčnost vašeho týmu nesmí být limitována vašimi znalostmi. Tým musí být schopný rozhodnout se i tehdy, když s ním nejste. Jak docílíte toho, aby byl duch ve vašem týmu nakloněn spolupráci a proaktivnímu chování? Podívejme se na tyto tipy, které přinesl web business2community.com.

Jak na lepší spolupráci

1. Pravidelně se ptejte, co byste mohli dělat lépe. Zeptejte se třeba, jaké tři nejhloupější aktivity váš tým dělá a ztrácí tak čas. Nebo se zeptejte, čemu by váš tým naopak nejradši věnoval více energie a času.

2. Oceňte, když se někdo snaží a selže spíš, než když se někdo drží rutiny. Za taková selhání netrestejte.

3. Udělejte z porad příležitost k diskuzi o různých nápadech a problémech. Využijte je jako otevřené fórum, kde je možné promluvit si o nejnovějších událostech a novinkách ve vaší organizaci a byznysu.

4. Ke všem návrhům poskytujte zpětnou vazbu a pravidelně informujte o tom, jak se je daří realizovat. Posílíte tak pocit sounáležitosti, spolupráce a vzájemného respektu.

Jak na společné určování cílů

Nechte tým, ať si cíle nastaví sám. Každý by měl cítit odpovědnost za svá rozhodnutí. Samozřejmě jim k tomu ale musíte trochu pomoci. Svolejte poradu, kde se zaměříte na to, aby každý dobře chápal strategické cíle a iniciativy vaší firmy. Když nic takového není, pak strategické cíle musíte stanovit vy sami.

Potom požádejte tým, aby se s vámi dohodl na přibližně 5 nejdůležitějších metrikách, které vás budou pevně směřovat k vašim společným vizím. Může to být počet nových klientů, procento zákazníků zachráněných před odchodem ke konkurenci nebo počet obchodních schůzek. Pro každou metriku nastavte cíle pro každého jednotlivce i celý tým.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com