Kdo neumí řídit lidi, neuřídí projekt

Projektoví manažeři musejí zajistit, aby procesy hladce běžely a výsledky uspokojily a potěšily všechny zúčastněné strany.

Bez přímých podřízených mohou snadno nabýt dojmu, že se od nich nečeká, aby někoho řídili. Právě ovlivňování ostatních, vytyčování cílů a usilování o jejich dosažení, stejně jako hodnocení výkonnosti, však to jsou povinnosti i toho nejposlednějšího projektového manažera.

Ilustrační snímek

Autor článku na webu management-issues.com tvrdí, že nesnáší jedno tvrzení, které od projektových manažerů občas slýchává. Co to je za tvrzení? Dokonce i seniorní a velmi schopní projektoví manažeři někdy tvrdí, že nemají na starosti řídit lidi, ale projekty.

Jenže takový přístup je prostě mylný. Samozřejmě, že projektoví manažeři nemají odpovědnost přímého nadřízeného. Přímí nadřízení členů projektových týmů jsou často zcela jiní lidé a sedí na různých pozicích v různých odděleních.

Pokud je projekt cihlová zeď, pak maltou je komunikace

Zde si dovolme malou analogii. Když stavíte zeď z cihel, cihly musejí být dobře vyrobeny. Cihly v tomto příměru představují jednotlivé aktivity projektového managementu. Patří sem udržování dokumentace, pracovní postupy a procesy, všechno, co musí být dobře připraveno a co do sebe musí vhodně zapadat. Víte však, co drží každou cihlovou zeď pohromadě? Je to malta, která jednotlivé cihly propojuje.

To znamená, že projektoví manažeři musejí mít zájem o lidi, se kterými pracují. Musejí hodnotit jejich výkony a koučovat kolegy, kteří to potřebují.

Jasná a proaktivní komunikace mezi spolupracovníky je maltou projektového řízení. Jistě, musíte mít v malíčku procesy a to, jak dotahovat úkoly dokonce, ale to je jen část toho, co úspěšný projektový manažer musí umět.

Komunikace je více než jen efektivní předání informací. Nesmí vám vadit, že komunikace někdy může být nepřehledná a nepředvídatelná.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues