K loajalitě zaměstnanců nevedou jen peníze

Snahy zaměstnavatelů o udržení zaměstnanců by se neměly zaměřovat jen na přidávání peněz. Výzkum americké organizace Management Action Programs Inc. (MAP), provedený mezi výkonnými řediteli, ukázal, že k získání loajality zaměstnanců je zapotřebí tří věcí: otevřené komunikace, uznání a zapojení zaměstnanců do rozhodování.

Otevřenou komunikaci mezi managementem a zaměstnanci jmenovali ředitelé jako důležitou dvakrát častěji než vyšší platy. Je také zřejmé, že pracovní prostředí, které dokáže projevit zaměstnancům uznání za jejich role v týmové práci, je hodnotnější než samotná výplata. Dalším silným motivátorem je osobní rozvoj, poskytnutí jasné kariérní cesty.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com