Jste zodpovědný lídr?

Ilustrační snímek

Úspěšný poradce v oblasti rozvoje leadershipu Tim Richardson tvrdí, že odpovědní lídři mají jisté zvláštní osobnostní charakteristiky. Ve své knize Responsible Leader poskytuje přehled toho, co je jádrem odpovědného leadershipu. Web leadershipnow.com nám představil hlavní body.

Soustředění na vztahy

Mnoho pracovníků věří, že lídra definuje jeho nezávislost. Ve skutečnosti je však pravdou přesný opak. Lídři jsou provázaní s ostatními lidmi, protože zodpovědný lídr vždy vnímá svou roli v relaci k ostatním pracovníkům. Perspektiva úspěchu zodpovědných lídrů je spojena s úspěchem jejich spolupracovníků a podřízených. Zodpovědný lídr je díky tomuto postoji nakonec silnější než ostatní lídři.

Smysl pro účelnost a usilovnou práci

Zodpovědní lídři vždy vědí, jak si odpovědět na otázku, proč dělají to, co právě dělají. Jejich energie je vždy soustředěna tím správným směrem, totiž na to, co je skutečně důležité. Klíčové je oddělit aktivity, které vedou k naplnění jejich vizí a cílů, od všeho ostatního. Ostatní věci jsou totiž jen zdržováním a vyrušením, proto se jim vyhýbají. Zodpovědný lídr také během dosahování svých cílů zůstává pokorný a pozorný.

Zájem učit se

Není dobré stále dokola naslouchat těm samým lidem, obzvláště pokud jsou vám podobní. Vnímají svět stejně, jako jej vnímáte vy sami, a proto mohou přehlédnout stejné věci jako vy. Je lepší být zvědavý a méně kritický, protože pak budete otevřeni i nepravděpodobným a novým zdrojům informací. Abyste mohli být takto otevření, musíte být velmi sebejistí. Musíte umět střízlivě zhodnotit vlastní chyby a přednosti. Všechno to je o vašem chování, musíte zkrátka propojit to, co sami prožíváte a vnímáte, s tím, co prožívají a vnímají ostatní lidé. Tato synergie vám pak umožní přijímat lepší rozhodnutí.

Kniha

RICHARDSON, Tim: The Responsible Leader: Developing a Culture of Responsibility in an Uncertain World. London: Kogan Page Limited: 2015. 216. s.

-jk-

Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now