Are you a responsible leader?

Jste zodpovědný lídr?

Tim Richardson, a successful consultant in the field of leadership development, claims responsible leaders have certain distinctive characteristics. His book The Responsible Leader provides an overview of the essence of being a responsible leader. The leadershipnow.com website introduced the main points.

Focus on relationships

Many workers believe leaders are defined by their being independent. In fact, the exact opposite is true: leaders are interdependent with other people because responsible leaders always view their role in relation to other employees. The perspective of their success is interlinked with the success of their co-workers and subordinates. Responsible leaders are in the end stronger because of this mindset.

Sense of purpose and focused effort

They always know the answer to the question of why they are doing whatever they are doing. Their energy is always focused on what is really important. The key is to separate activities aimed at achieving visions and goals from all other things. The other things are distractions and should be avoided. Responsible leaders are guided by humility and awareness as well as wanting to achieve results and impact the situations they face for the greater good.

Willingness to learn

It is not a flexible approach if you listen only and exclusively to people who are similar to you. They filter the world in the same way as you do and therefore may miss the very same opportunities as you. It is better to be more inquisitive and less evaluative, to be open even to unlikely sources. Inner confidence is needed to be able to heed these different sources. Sober self-assessment is necessary if you are not to become egocentric. It is about behaviour: we must connect what we and what others are experiencing and let this synergy help us in our decision-making.

Book

RICHARDSON, Tim: The Responsible Leader: Developing a Culture of Responsibility in an Uncertain World. London: Kogan Page Limited: 2015. 216. p.

-jk-

  Jste zodpovědný lídr?

  Úspěšný poradce v oblasti rozvoje leadershipu Tim Richardson tvrdí, že odpovědní lídři mají jisté zvláštní osobnostní charakteristiky. Ve své knize Responsible Leader poskytuje přehled toho, co je jádrem odpovědného leadershipu. Web leadershipnow.com nám představil hlavní body.

  Soustředění na vztahy

  Mnoho pracovníků věří, že lídra definuje jeho nezávislost. Ve skutečnosti je však pravdou přesný opak. Lídři jsou provázaní s ostatními lidmi, protože zodpovědný lídr vždy vnímá svou roli v relaci k ostatním pracovníkům. Perspektiva úspěchu zodpovědných lídrů je spojena s úspěchem jejich spolupracovníků a podřízených. Zodpovědný lídr je díky tomuto postoji nakonec silnější než ostatní lídři.

  Smysl pro účelnost a usilovnou práci

  Zodpovědní lídři vždy vědí, jak si odpovědět na otázku, proč dělají to, co právě dělají. Jejich energie je vždy soustředěna tím správným směrem, totiž na to, co je skutečně důležité. Klíčové je oddělit aktivity, které vedou k naplnění jejich vizí a cílů, od všeho ostatního. Ostatní věci jsou totiž jen zdržováním a vyrušením, proto se jim vyhýbají. Zodpovědný lídr také během dosahování svých cílů zůstává pokorný a pozorný.

  Zájem učit se

  Není dobré stále dokola naslouchat těm samým lidem, obzvláště pokud jsou vám podobní. Vnímají svět stejně, jako jej vnímáte vy sami, a proto mohou přehlédnout stejné věci jako vy. Je lepší být zvědavý a méně kritický, protože pak budete otevřeni i nepravděpodobným a novým zdrojům informací. Abyste mohli být takto otevření, musíte být velmi sebejistí. Musíte umět střízlivě zhodnotit vlastní chyby a přednosti. Všechno to je o vašem chování, musíte zkrátka propojit to, co sami prožíváte a vnímáte, s tím, co prožívají a vnímají ostatní lidé. Tato synergie vám pak umožní přijímat lepší rozhodnutí.

  Kniha

  RICHARDSON, Tim: The Responsible Leader: Developing a Culture of Responsibility in an Uncertain World. London: Kogan Page Limited: 2015. 216. s.

  -jk-

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu